Список поданих на 07/05/2018 р. доповідей на конферецію

"СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ:
Життєве середовище особистості у психологічному вимірі"

(список впорядковано за датою подання заявки)

 1. Матвієнко Оксана Володимирівна (Київ, Україна)
  Адаптація до кризових ситуацій
 2. Гурлєва Тетяна Степанівна (Київ, Україна)
  Cмисловий простір особистості: ознаки екологічності
 3. Вернік Олексій Леонідович (Київ, Україна)
  Середовище, простір і сфера життєдіяльності особистості: проблема екологізації
 4. Вовчик-Блакитна Олена Олександрівна (Київ, Україна)
  Емоційне благополуччя дитини в просторі великого міста
 5. Кобильченко Вадим Володимирович (Київ, Україна)
  Погляд на функціонування особистості дитини з порушеним зором у дихотомії «благополуччя/неблагополуччя»
 6. Омельченко Ірина Миколаївна (Київ, Україна)
  Межі Я і контакт дошкільника: мотиваційно-інтенційна функція комунікативної діяльності в умовах типового та затриманого розвитку
 7. Атшибаєва Оксана Озатівна (Київ, Україна)
  случах
 8. Мунасипова-Мотяш Ірина Анатоліївна (Чернігів, Україна)
  Взаємозвʼязок компліцитності екологічної свідомості з показниками саморегуляції цілеспрямованої поведінки
 9. Дяченко Вікторія Анатоліївна (Чернігів, Україна)
  Розвиток екологічних цінностей в умовах сучасної української освіти.
 10. Кряж Ірина Володимирівна (Харків, Україна)
  Значення екологічної стурбованості особистості для її психологічного благополуччя
 11. Євпак Юлія Ігорівна (Житомир, Україна)
  Індикатори психологічного здоров’я особистості
 12. Льовочкіна Антоніна Михайлівна (Київ, Україна.)
  Соціальна активність у системі "Особистість - навколишнє сереровище - життєвий простір" як умова соціалізації"
 13. Семигіна Тетяна Валеріївна (Київ, Україна)
  Зелена соціальна робота: чи потрібна вона україні?
 14. Кирпенко Тетяна Михайлівна (Київ, Україна.)
  Аналіз зв’язку самоконтролю, вольової регуляції та екологічно орієнтованої життєдіяльності особистості
 15. Мачушник Олена Леонідівна (Україна)
  Психологічні особливості професійної спрямованості майбутніх психологів
 16. Кулікова Анастасія Олександрівна (Україна, Маріуполь)
  Особливості зміни "Я-концепції" під впливом складних життєвих обставин.
 17. Тищенко Лілія Валеріївна (Маріуполь, Україна)
  Соціальна успішність особистості в структурі суб'єктивного переживання власного життєвого благополуччя
 18. Харитинюк Вікторія Миколаївна (Маріуполь, Україна)
  Особливості психологічного супроводу процесу соціальної адаптації засудженого у просторі життєвих змін
 19. Горбань Галина Олександрівна (Запоріжжя, Україна)
  Психологічна компетентність педагога як основа екологічності освітнього простору нової української школи
 20. Стуліка Олена Борисівна (Mariupol, Ukraine)
  Психологічні особливості трансформації позиції "класний керівник" в умовах впровадження концепції Нової Української Школи
 21. Буковська Ольга Олександрівна (Чернігів, Україна)
  Сучасні напрями психологічної реабілітації кризових станів викликаних екстремальними ситуаціями
 22. Рудоміно-Дусятська Олена Володимирівна (Київ, Україна)
  Середовищні аспекти дослідження особистісної ідентичності
 23. Дубініна Діана Емілівна (Україна, Чернігів)
  Екзистенційна відповідальність як фактор формування екологічної свідомості
 24. Синишина Вікторія Михайлівна (Ужгород, Україна)
  Психологічна допомога при впливі екстремальних чинників на життєдіяльність особистості
 25. Горбачова Ольга Юріївна (Кривий Ріг, Україна)
  Система тьюторського супроводу професійного становлення психолога
 26. Шлімакова Ірина Іванівна (Чернігів, Україна)
  Створення безпечного середовища у вищій школі засобами екопсихологічного впливу
 27. Борець Юлія Василівна (Чернігів, Україна)
  Створення безпечного середовища у вищій школі засобами екопсихологічного впливу
 28. Кириленко Таїса Сергіївна (Київ, Україна.)
  Психологічні особливості життєвої ситуації і життєвого простору особистості в умовах травми
 29. Юрчинська Ганна Кирилівна (Київ, Україна.)
  Психологічні особливості життєвої ситуації і життєвого простору особистості в умовах травми
 30. Гуменюк Галина Вадимівна (Київ, Україна.)
  Розвиток професіоналізму науковця у вітчизняному фаховому середовищі: проблеми та завдання
 31. Михайленко Оксана Юріївна (Кривий Ріг, Україна)
  Ролеграма як засіб розвитку рольової компетентності майбутнього психолога
 32. Паламарчук Ольга Миколаївна (Вінниця, Україна)
  Психологічна сутність особистісно-професійного простору суб’єктів підприємницької діяльності
 33. Яковенко Сергій Іванович (Україна, Київ)
  Психологічні складові у визначенні індексу задоволеності
 34. Баева Карина Олеговна (Харьков Украина)
  Экологическая позиция – активатор экологической субъектности и поведения
 35. Tkach Anatolii (Poland, Rzeszow)
  The new economy: psychological context
 36. Milushina Marina (Poland, Warsaw)
  Business thinking and social economy - is it a pair?
 37. Tkach Tamara (Poland, Rzeszow)
  Neuropsychological methods on the management of organizations
 38. Nadiuk Natalia (Poland, Rzeszow)
  Social economy as a "product" of social capital
 39. Комар Тетяна Олександрівна (Вінниця, Україна)
  Основні характеристики самоставлення молоді з інвалідністю
 40. Панасюк Раїса Василівна (Вінниця, Україна)
  Еволюційний шлях поглядів на поняття «інвалідності»
 41. Варава Людмила Анатоліївна (Маріуполь, Україна)
  Функціональність сімейного міфу як організуюча компонента життєвого простору особистості
 42. Пастушенко Валентина Семенівна (Київ, Україна)
  Психічне здоров'я молодших школярів, що мають травматичний досвід
 43. Капустюк Олена Миколаївна (Київ, Україна)
  Психологічні виміри психічного здоров'я підлітків, що мають травматичний досвід
 44. Бохонкова Юлія Олександрівна (Сєвєродонецьк, Україна)
  Психологічні особливості особистості керівника як складові його життєвого простору
 45. Скок Алла Георгіїана (Чернігів, Україна)
  Особливості психологічного благополуччя солдат строкової служби з різним рівнем толерантності
 46. Чухрій Інна Володимирівна (Вінниця, Україна)
  Психологічні особливості професійної ідентичності молодих людей з обмеженнями функцій опорно-рухового апарату
 47. Перегончук Наталія Василівна (Вінниця, Україна)
  Психологічне сприяння розвитку професійної компетентності майбутніх психологів
 48. Волеваха Ірина Борисівна (Чернігів, Україна)
  Психологічна безпека науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
 49. Подорожний Вадим Григорович (Вінниця, Україна.)
  Психологічний аналіз проблеми особистісного відчуження людей похилого віку
 50. Волеваха Сергій Вікторович (Чернігів, Україна)
  Особливості психологічного емпауерменту активістів територіальних громад: крос-культурне дослідження
 51. Волеваха Дарина Сергіївна (Чернігів, Україна)
  Екологічний світогляд сучасних представників східного та західного типів культури
 52. Максимов Микола Володимирович (Київ, Україна)
  Невербальні методи розвитку рефлексії
 53. Максимова Наталія Юріївна (Київ, Україна)
  психологічні критерії екологічності сімейних стосунків
 54. Дзюбко Людмила Віталіївна (Київ, Україна)
  Безпека освітнього простору як умова благополуччя учнів
 55. Мельник Юлія Вікторівна (Вінниця, Україна.)
  Толерантність до невизначеності як спосіб організації життєвого простору особистості
 56. Марценюк Марина (Мукачево, Україна)
  Оптимізація ставлення до здоров'я засобами самопізнання
 57. Дригус Марія Трохимівна (м. Київ, Україна)
  До проблеми екології ефективного особистісного розвитку та його детермінації у науковій спадщині Г.С. Костюка
 58. Мусіяка Наталія Іванівна (м. Київ, Україна)
  Оцінкові ставлення як особистісна детермінанта екологічного розвитку школяра у сучасному освітньому просторі
 59. Яворська-Вєтрова Ірина Вікторівна (м. Київ, Україна)
  Рефлексія як психологічний механізм екологічного становлення особистості школяра у сучасному освітньому просторі
 60. Дідковський Сергій Володимирович (Київ, Україна)
  Работа с ограничивающими убеждениями в СМД-подходе
 61. Варга Вікторія Степанівна (Ужгород, Україна)
  Основні аспекти в роботі з психомоторного тренінгу при розладах аутичного спектру
 62. Брецко Ірина Ігорівна (Мукачево, Україна)
  Причини емоційного вигорання працівників дошкільних закладів
 63. Воронова Ольга Юріївна (Мукачево, Україна)
  Причини емоційного вигорання працівників дошкільних закладів
 64. Барчі Беата Василівна (Мукачево, Україна)
  Психологічні механізми формування професійної спрямованості особистості
 65. Алмаші Світлана Іванівна (Мукачево, Україна)
  Щодо питання готовності майбутніх вчителів до інноваційної діяльності
 66. Дзямка Ольга Василівна (Мукачево, Україна)
  Щодо питання готовності майбутніх вчителів до інноваційної діяльності
 67. Березовська Лариса Іванівна (Мукачево, Україна)
  Життєздатність та благополуччя особистості в сучасному життєвому просторі
 68. Ямчук Таїсія Юріївна (Мукачево, Україна)
  Особливості прояву внутрішньоособистісних конфліктів у студентів
 69. Корнієнко Інокентій Олексійович (Мукачево, Україна)
  Методологічні засади і стратегії дослідження опанувальної поведінки у життєвому просторі
 70. Алмаші Іван Іванович (Мукачево, Україна)
  Напрями формування екологічної свідомості молоді в діяльності громадських організацій