Актуальні проблеми психології. – Том. VII: Екологічна психологія. – Випуск 2 – 2004.

Титул

Зміст 3-4

Білоус О. В. Компоненти екологічної свідомості особистості 5

Варава Л. А. Рівень суб’єктивного переживання почуття самотності у людей хворих на ВІЛ-інфекцію 12

Верещак Є. П. Людина і довкілля: духовно-екологічний вектор 19

Вернік О. Л. Деякі особливості структури інформаційного середовища 26

Дидковский С. В. Опыт конструирования модели средового проектирования 35

Дригус М. Т. Проблема особистісного розвитку в творчій спадщині М. І. Демкова 44

Заброцький М. М., Вознюк О. В. Психолого-педагогічні проблеми екологічної освіти школярів 50

Ковалевская Е. Э., Мадяр С. -А. И. Исследование влияния полихромного фотонного экрана Мадяра на изменение психоэмоционального состояния человека 58

Коган І. М. Особливості екзистенційних уявлень у дітей шкільного віку 65

Костюкова К. В. До проблеми екологічності середовища розвитку та формування зрілої особистості 72

Кузьменко Є. М. Особливості індивідуально-психологічних характеристик населення, що проживає на “чистих” та радіаційно забруднених територіях Чернігівщини 80

Кунцевська А. В. Екологічність діяльності фахівця у галузі соціальної роботи 89

Левочкина А. М. Подходы к классификации факторов окружающей среды и определение их влияния на человека 96

Максименко О. О. Формування екологічних цінностей – необхідна складова екологічного виховання 102

Максименко О. О., Москвичов С. Г. До питання про екологічну освіту споживачів природних ресурсів (на прикладі прісної води) 112

Мечетний Ю. М., Яковлева К. В. Соціально-психологічна програма профілактики екодевіантної поведінки у студентському середовищі 120

Паламарчук О. М. Екологічний рух – як складова соціальної природоохоронної діяльності суспільства 127

Папуча Н. В. Взаимодействие и развитие личности 135

Пророк Н. В. Динаміка деяких особливостей ціннісно-мотиваційної сфери особистості під впливом професійного середовища 141

Скляр П. П. Гуманітарний зміст інженерної освіти 148

Тимофеєва Н. М. Психологічні аспекти екологізації навчально-виховного простору 156

Ткач Т. В. Екопсихологічне моделювання освітнього простору 167

Філоненко М. М. Екологічне мислення як імператив розвитку особистості 176

Швалб Ю. М. К определению понятий среды и пространства в жизнедеятельности человека 183

Шкловцова Л. О. Гендерні аспекти сором’язливості 191