Актуальні проблеми психології. – Том. VII: Екологічна психологія. – Випуск 3 – 2004.

Титул

Зміст 3-4

Аврамченко С. М. Детермінанти внутрішньої суперечливості психіки суб′єкта 5

Атаманенко Л. М. Дослідження соціальних і психологічних складових суб’єктивного образу здорового способу життя 15

Верєщак Є. П. Засоби впливу на особистість в руслі філософсько-християнського прагматизму 28

Вернік О. Л. Проблема моделювання процесів, пов’язаних з агресивною поведінкою 36

Гамов В. Г. До питання про психологічну сутність питання адаптації 44

Гошовский Я. Темпоральність як чинник ресоціолізації депривованої особистості 50

Дзюбко Л. В. Екологічність допомоги молодшому школяру з СДУГ в адаптації до шкільного життя 58

Дитюк П. П. Организация рефлексии в условиях тренинга 65

Дригус М. Т. Проблема морального виховання у творчій спадщині М.І.Демкова 74

Євтушенко І. В. Едипів комплекс та його вплив на формування особистості 79

Єна А. І., Кальниш В. В., Кравчук В. В. Особливосты формування синдрому професыйного вигорання серед осыб, робота яких пов’язана з пыдвищеною небезпекою 87

Килимник О. С. Про підходи до психологічного дослідження ризиків сучасного світу 95

Коган І. М. Розвиток емпатії у молодших школярів 101

Коробко С. Л. Влияние отношения родителей к обучению младших школьников с повышенными умственными способностями на развитие этих детей 108

Кузьменко Є. М. Суб’єктивна оцінка якості та умов життєдіяльності населенням «чистих» та радіаційно забруднених районів 121

Куценко Г. В. Відносини людини зі світом як смисловий простір її життя 125

Льовочкіна А. М. Психологические проблемы непрерывного экологического образования вУкраине 133

Максименко О. О. Агресивна поведінка та її зумовленість найближчим оточенням 140

Марьяненко Л. В. Екопсихологічні проблеми розвитку пізнавальної активності розумово обдарованої людини 149

Міронова Л. П. Проблеми адаптації дитини при госпіталізації в стаціонар 156

Москвичов С. Г. Діяльність природокористування як проблема екопсихології 164

Охременко О. Р. Провідні тенденції в структурі особистості 174

Паламарчук О. М. Екологічна культура як необхідна передумова розвитку екологічної діяльності 181

Полякова Г. С. Розробка сценарію творчого уроку як засіб збереження психічного здоров’я 191

Савенкова І. І. Фактор часу та проблема нефроурологічних розладів 197

Севастянович Н. М. Психолого-педагогічна модель навчаль­ого процесу при формуванні до прийняття управлінських рішень 204

Скляр П. П. Сучасні підходи до гуманітаризації інженерно-технічної освіти 211

Терлецька Л. Вплив різних тренінгових технологій на особистість майбутнього спеціаліста з соціальної роботи 218

Тимофєєва Н. М. Робота з художнім текстом як компонент гуманізації освітнього процесу 225

Ткач Б. М. Концепції адиктивної поведінки учнівської молоді 232

Ткач Т. В. Компетенції у системі безперервної освіти 244

Токарєва Л. Д. Теоретико-методологічні підходи до вивчення проблеми соціалізації обдарованості в молодшому шкільному віці 251

Швалб Ю. М. Стиль педагогічної діяльності як компонент освітнього простору 261

Швидкий В. О. До проблеми формування самосвідомості 269

Щербан Т. Д. Психологічні особливості розвитку мистецтва навчального спілкування 277

Яценко Т. С., Іваненко Б. Б. Використання метафори у груповому психокорекційному процесі активного соціально-психологічного навчання (АСПН) 287

Варава Л. А. Аналіз моделей почуття самітності як стану особистості 298

Горбань Г. О. Соціально-психологічна експертиза як основа прийняття управлінських рішень 306

Зарицька В. В. Старший шкільний вік як найдоцільніша вікова категорія для формування здатності до самореалізації 311

Орлова С. І. Розвиток емоційно-естетичної сфери підлітків у процесі вивчення літератури 321

Резюме 328

Abstract 336

Про авторів 340