Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 7. Екологічна психологія. Випуск 31. — 2013

Титул

Зміст 3-6

Байдарова О. О. Складна життєва ситуація як конструкт буденної свідомості 7-15

Вавілова А. С. Стратегії компенсації невротичних проявів особистісної тривожності у соціальних працівників 16-21

Головко Н. І. Психолого - педагогічні умови та фактори формування мотивації діяльності майбутнього соціального працівника 22-29

Гусак Н. Є. Інституційний підхід до аналізу соціальної реабілітації 30-39

Дідус Т. А. Проектування соціального розвитку персоналу на малих підприємствах 40-45

Журавльова Ю. В. Психологічна готовність до самостійного життя старших підлітків - студентів професійних навчальних закладів 2 рівня акредитації 46-55

Закревська О. С. Психологічна картина особистості соціального працівника 56-62

Застело А. О. Екологічність та безпека освітньої взаємодії 63-71

Іваненко А. М. Професійний смисл – детермінанта професійного розвитку 72-80

Іванцова Н. Б. Тренінг розвитку професійної спрямованості студентів-психологів як метод розвитку особистісної екологічності 81-90

Кольцова К. С. Проблема визначення поняття «соціальна реабілітація» в Україні 91-95

Коцюба Г. С. Чинники виховання, що стають передумовою формування залежності у міжособистісних стосунках 96-103

Кузьмінська Л. Д., Булигіна Т. І. Арт-терапевтичні методи в соціальній роботі з дітьми-інвалідами 104-109

Кузьмінська Л. Д., Ісаєнко О. В. Психологічна компетентність як детермінанта професійної успішності майбутніх фахівців із соціальної роботи 110-115

Кунцевський Є. В. Психологічна структура сприйняття вільного часу старшокласниками 116-123

Ларкіна І. В. Соціально – психологічні функції довіри: сучасний погляд 124-132

Луппо С. Є. Типологічні особливості емоційної складової життєвих відносин людей з дитячим досвідом психотравм сімейного походження (рос.) 133-142

Місячна Н. М. Проблеми професійних змін у дорослому віці 143-154

Небесна В. В. Відновний підхід в соціальній роботі щодо попередження злочинності неповнолітніх 155-162

Недибалюк О. С. Теоретико-методологічні підходи до вивчення процесу ресоціалізації в умовах виховних колоній 163-170

Никоненко Ю. В. Поняття творчого потенціалу соціального працівника 171-180

Палійчук Г. М. Правові аспекти ефективної превенції злочинів серед дітей як складової соціальної роботи 181-187

Пінчук О. В. Соціальна орієнтованість у формуванні іміджу залізничного транспорту 188-196

Полівко Л. Ю. Емпіричний аналіз соціальних утреднень, які переживає сім’я дитини з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти 197-205

Попель М. О. Функції соціального працівника при роботі з особами, схильними до суїцидальної поведінки 206-212

Ростальна М. І. Прив’язаність як основа гармонійного розвитку дитини 213-219

Рурик Г. Л. Проблема формування комунікативної компетентності студентів соціономічних професій як однієї з провідних професійних компетентностей 220-227

Сидорова О. С. Психологічні особливості професійної мотивації соціального працівника 228-234

Скляр О. Г. Сексуальне насильство над дітьми: визначення та основні причини 235-241

Слободянюк К. І. Мотивація до успіху та уникнення невдач як особистісна диспозиція людини, яка живе з віл 242-250

Старков Д. Ю., Іванов В. О., Безсмертний Ю. М. Місце амбулаторної соціально-психологічної реабілітації для залежних від алкоголю в структурі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міста Києва 251-258

Теліцина Л. Ю. Перше враження про людину як феномен міжособистісного сприйняття 259-266

Царьова Є. С. Студент в конфліктній ситуації:потреба в підтримці залежно від особливостей ідентичності та стилю поведінки (рос.) 267-272

Черопита А. Готовність до навчання в контексті до новоутворень дошкільного віку 273-280

Чопей В. С. Динаміка духовних пріоритетів та моральних цінностей сучасного студенства 281-288

Ястребова Т. В. Теоретико-методологічний аналіз проблеми інновацій у педагогічній діяльності 289-299

Ященко Г. П. Особливості впровадження соціальних інновацій в різних сферах суспільного життя 300-309