Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 7. Екологічна психологія. Випуск 32. — 2013

Титул

Зміст 3-5

Березовська Л. І. Взаємозв’язок внутрішньоособистісних конфліктів з психологічними особливостями особистості вчителів 6-14

Блінов О. А. Прояви посттравматичних стресових розладів 15-20

Васильченко О. М. Типологічна модель репродуктивної поведінки особистості 21-30

Вернік О. Л. Деякі особливості дослідження неекологічно орієнтованого способу життя особистості 31-38

Вовчик-Блакитна О. О., Гурлєва Т. С. Діалог між дорослими і дітьми як умова подолання негативного впливу соціокультурного середовища (рос.) 39-47

Волинець Н. В. Проблеми забезпечення спеціалізованими комп’ютерними технологіями процесу навчання в інклюзивному середовищі 48-55

Габа І. М. Гуманітарна експертиза в освітній практиці 56-65

Дідковський С. В. Програмна форма організації соціальних діалогів 66-72

Дьоміна Г. А. Психологічні особливості емпатії студентів – майбутніх соціально-психологічних працівників 73-79

Іванцова Н. Б. Особистісна екологічність як чинник формування професійної спрямованості студентів-психологів 80-90

Кунцевська А. В. Особливості налагодження співпраці організацій соціальної сфери (за матеріалами організаційно-діяльнісної гри) 91-98

Легун О. М. Сенс життя та життєве самовизначення особистості 99-108

Литва Л. А. Одна ідеологема сучасної соціальної політики: безумовна позитивна увага як умова емансіпації 109-118

Люта Л. П. Інституціалізація форм соціальної роботи 119-127

Максимов М. В. Розвиток особистості через творчість як складова соціальної роботи 128-136

Максимова Н. Ю. Соціально-психологічні аспекти діяльності служби пробації 137-143

Матвієнко О. В., Лановенко І. І. Стиль дозвілля студентської молоді: реалії та перспективи досліджень (рос.) 144-152

Муханова І., Романова В. Емоційний інтелект особистості як детермінанта можливості позитивного переживання самотності 153-165

Никончук Н. О. Психосемантичне дослідження рефлексивно-ціннісних компонентів здібностей у молодшому шкільному віці 166-180

Отрешко Н. Б. Ідеологія соціальної політики в сучасній Україні 181-188

Паламарчук О. М. До проблеми соціально-екологічного відчуження суб’єктів підприємницької діяльності 189-199

Патинок О. П. Психологічні особливості відповідальності як професійно значущої якості майбутнього соціального працівника 200-208

Пащенко С. Ю. Порівняльний аналіз проблем соціальної ексклюзії мігрантів в Україні і Португалії (англ.) 209-217

Рудоміно-Дусятська О. В. Екологічні аспекти вивчення особистості як суб’єкта життя 218-225

Савиченко О. М. Суб’єктна регуляція розвитку спортивної обдарованості у юнацькому віці 226-237

Седих К. В. Можливості для соціальної роботи в міжсистемній взаємодії «сім’я» – «школа» 238-246

Тюптя О. В. Зміст професійної компетентності соціального працівника в роботі з клієнтами 247-256

Хозраткулова І. А. Соціальні передумови і організаційна структура корекційної роботи з підлітками, схильними до насилля 257-265

Чуйко О. В. Концепція особистісного становлення фахівців соціономічних професій 266-276

Шапошнікова Ю. Г. Особливості рефлексії фахової діяльності майбутніми практичними психологами 277-287

Швалб Ю. М. К проблеме стандартизации подготовки специалистов социономической сферы 288-295