Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 7. Екологічна психологія. Випуск 34. — 2013

Титул

Зміст 3-5

Андроннікова К. А. Екологічна антиціпація як чинник проекологічної поведінки (рос.) 6-12

Бєлоножко Є. В. Когнітивні умови розвитку діалогу в спільній творчій діяльнсті:екопсихологічний підхід 13-21

Вернік О. Л. Екологічна і неекологічна орієнтованість способу життя особистості як проблема екологічної психології 22-30

Вовчик-Блакитна О. О. Розвивальне середовище дитини: можливості волонтерської роботи 31-38

Грищенко М. В. Індивідуально-психологічні особливості особистості як підстава для вибору ризиконебезпечної професії 39-49

Данілова С. В. Проблема дослідження надзвичайних ситуацій (рос.) 50-57

Дідковський С. В. Проблематизація в структурі соціальних діалогів 58-64

Дуркалевич І. В. Роль сім’ї у творенні нараційної ідентичності молоді 65-73

Духневич В. М. Принципи забезпечення та організації діалогічної взаємодії 74-83

Килимник О. С. Психологічний зміст ризиків, загроз та небезпек у контексті сучасної екологічної ситуації 84-90

Лосієвська О. Г. Психологічні особливості ефективної комунікації у процесі професійного становлення майбутніх фахівців гуманітарного профілю 91-101

Льовочкіна А. М. Підходи до визначення поняття “екологічна культура” 102-111

Люта Л. П. Потребо-мотиваційні засади інституціалізації туризму 112-120

Мул С. А. Стилі роботи з документами у діяльності офіцера-прикордонника 121-129

Омельяненко В. Критерії успішності саморегуляції особистості в напружних ситуаціях професійного спілкування 130-137

Осадько О. Ю. Особливості внутрішнього діалогу як саногенного способу аутокомунікації 138-146

Поворозник К. О. Часова перспектива особистості як ресурс розвитку і самовдосконалення 147-155

Потапчук Л. В. Аксіологічний підхід у вивченні проблеми екологічної культури особистості 156-164

Рудоміно-Дусятська О. В. Організаційно-методичні засади дослідження способу життя родини як чинника ціннісного ставлення підлітка до міського середовища 165-173

Сіверс З. Ф. Особливості діалогу суб’єктів судової взаємодії у вимірах процесуальних ролей 174-182

Чорний Є. В. Проективний метод дослідження в екологічній психології (рос.) 183-189

Чухраєва Г. В. Вплив негативних чинників службової діяльності в органах внутрішніх справ на психологічний стан працівників 190-197

Швалб Ю. М. Історичний розвиток форм свідомості: теоретична модель (рос.) 198-209

Матвієнко О. В. Роль способу життя у формуванні екологічної поведінки (рос.) 210-217