Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 7. Екологічна психологія. Випуск 35. — 2014

Титул

Зміст 3-5

Байдарова О. О., Кликова П. І. Поняття компетентності прийомних батьків і батьків-вихователів в опіці над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування 6-14

Бондаренко Л. О. Особливості соціально-психологічних уявлень неповнолітніх дівчат про себе та особистість проститутки 15-23

Варга В. С. Особливості психологічної корекції шкільної адаптації дітей угорської та української етнічних груп 24-34

Вернік О. Л. Деякі проблеми самовключення особистості до віртуального інформаційного середовища. Еколого-психологічний підхід 35-43

Вілюжаніна Т. А. Психологічна безпека освітнього середовища в оцінках викладачів внз 44-54

Дідковський С. В. Поняття про рефлексію, як механізм розвитку когнітивних схем 55-64

Дуркалевич І. В. Почуття самотності у молоді із заробітчанських сімей 65-74

Євдокимова Н. О. Модель сучасного правника як суб’єкта професійної діяльності 75-84

Коцюба Г. О. Методологічні принципи психокорекції адиктивних жінок 85-92

Крюкова О. В. Дослідження схильності до соціальної злагоди як складової соціального розвитку особистості у ранній юності 93-104

Кулікова А. О. Складні життєві обставини як психологічний чинник трансформації Я - образу в структурі Я - концепції 105-113

Кунцевська А. В. Психологічна структура професійних спільнот 114-125

Льовочкіна А. М. Психологія волонтерської діяльності 126-133

Люта Л. П. Інституціалізація соціальних потреб як передумова виникнення соціальної роботи 134-142

Максимов М. В. Арт-терапія як складова соціальної реабілітації засуджених 143-151

Максимова Н. Ю. Соціальна реабілітація осіб з адиктивною поведінкою 152-160

Місячна Н. М. Зміна професії та перенавчання дорослого населення у вирішенні проблеми безробіття 161-167

Недибалюк О. С. Структура соціально-психологічної готовності неповнолітніх засуджених до ресоціалізації 168-176

Никоненко Ю. В. Теоретичний аналіз дослідження проблеми самотності в сучасній психології 177-185

Орел О. О. Методика реабілітації когнітивних функцій неврологічних хворих ERICA. Адаптація блоку «просторові когніції» на російську мову 186-193

Павленко О. В. Індивідуальний досвід у просторі життєдіяльності особистості 194-203

Поворозник К. О. Аналіз екзистенціального виміру часової перспектививи в контексті її розвитку у молодої людини 204-213

Полівко Л. Ю. Модель освітнього простору дітей з фунціональними обмеженнями 214-222

Резніченко З. В. Підготовка майбутніх педагогів до реалізації громадянської активності учнівської молоді впродовж волонтерської діяльності 223-230

Рудоміно-Дусятська О. В. Специфіка еколого-психологічного дослідження способу життя особистості 231-237

Рудська А. І. Ціннісні орієнтації лідерів та волонтерів соціальних проектів 238-244

Сахно С. В. Взаємозв'язок між рефлексією і особистісними змінами засуджених жінок в умовах виправної колонії під час відбування покарання 245-255

Скляр О. Г. «Спосіб життя» як соціально-психологічна категорія 256-263

Слободянюк К. І. Особливості соціально-психологічної роботи щодо організації життєвого простору особистості з віл-статусом 264-273

Старков Д. Ю., Іванов В. О., Забава С. М. Особливості соціального супроводу сімей з алкогольною залежністю 274-281

Тюптя О. В. Розуміння в консультативній взаємодії 282-290

Федорі Ю. С. Психологічні та психосоціальні наслідки впливу екстремальних ситуацій на психіку людини (рос.) 291-298

Хозраткулова І. А. Соціальні передумови і організаційна структура корекційної роботи з підлітками, схильними до насилля 299-308

Швалб А. Ю. Застосування мета-модельної техніки «дилема ув'язненого» у тренінговій практиці (рос.) 309-316

Швалб Ю. М. Психологічні засади соціогенеза: громада, населення і спільнота як суб'єкти соціальних відносин (рос.) 317-329