Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Екологічна психологія. – 2015. – Том. VII. – Вип. 39.

Титул

Зміст 5-8

Антюхова Н. І. Відповідальне ставлення до оточуючого середовища як умова становлення творчого потенціалу особистості 12-25

Байєр О. О., Сивоконь Л. В. Особливості переживання психологічного благополуччя у пізньому віці 26-34

Бєлановська О. В., Бєлановський О. Л. Уявлення про клієнта в структурі професійної самосвідомості студентів-психологів (рос.) 35-47

Варава Л. А. Аналіз проблеми категорії «переживання» і компоненти дослідження 48-56

Варга В. С. Аналіз результатів оптимізації адаптації дітей угорської та української етнічних груп у шкільному середовищі 57-66

Вернік О. Л. Природа як цінність. Динаміка місця природи в системі цінностей європейського суспільства різних історичних епох 67-78

Візнюк І. М. Культурологічні тенденції особистості педагога у соціометричному вимірі 79-88

Вовчик-Блакитна О. О. Сучасна сім’я в умовах мегаполісу: простір сили та слабкості 89-97

Волинець Н. В. Мовне середовище учнівської та студентської молоді Хмельниччини 98-103

Кахно І. В. Діалог у форматі співпраці лікаря із пацієнтом 104-113

Кльоц Л. А. Теоретико-методологічні основи професійної самосвідомості практичного психолога у системі післядипломної освіти 114-126

Комар Т. О. Порівняльна характеристика ціннісної сфери старшокласників Росії та України 127-138

Льовочкіна A. M. Екологічна культура як чинник запобігання екологічній (англ.) 139-148

Лойко Л. С., Шульга Г. Б., Коломієць Л. І., Монастирська А. Ю. Психологічна корекція негативних проявів перфекціонізму та почуття самотності в підлітковому віці 149-158

Люта Л. П. Соціально-психологічні чинники виникнення нових комунікативних просторів в умовах міста та мегаполісу 158-167

Максимов М. В. Міжкультурна комунікація в умовах мегаполісу 167-175

Максимова Н. Ю. Роль громади у профілактиці правопорушень неповнолітніх 176-184

Мандзик Т. М. Психологічні особливості емоційних зв`язків людини з місцем проживання у різні періоди дорослості 185-195

Марценюк М. О. Життєві орієнтації сучасних старшокласників в контексті ставлення до здорового способу життя 196-209

Маслова С. О. Старіння як соціально-психологічне явище 210-220

Оліфірович Н. І., Бєлановська М. Л. Гендерна ідентичність молоді в умовах соціокультурного середовища що змінюється (рос.) 221-231

Павленко О. В. Формування життєвої перспективи в ситуації невизначеності 232-241

Падалка Р. Г. Динаміка розвитку екологічної свідомості молодших школярів 242-250

Педоренко В. М. Формування позитивного образу в умовах сучасного суспільства 251-259

Пінчук О. В. Методологія та результати дослідження соціально-психологічних умов впливу на імідж держмонополії 260-268

Поворозник К. О. Динаміка розвитку часової перспективи у студентської молоді в процесі корекційно-розвивальної діяльності 269-278

Потоцька І. С. Логіко-психологічний аналіз умов розвитку педагогічної обдарованості 279-288

Ремпель Ж. О. Соціально-психологічні особливості діяльності керівника як лідера недержавної організації 289-300

Романова В. С. Філософські, духовні та наукові погляди на щастя: наукове визначення і міра щастя (англ.) 301-308

Романова В. С., Караван Г. І. Структура пізнавальних інтересів людей похилого віку як суб'єктів включення в освітній простір 309-324

Рудоміно-Дусятська О. В. Психологічні умови екологізації буденної життєдіяльності городянина 325-332

Сараєва Н. М., Суханов О. А. Життєстійкість людини, що проживає в екологічно неблагополучному місті 333-346

Сердюкова І. М. Соціально-психологічна адаптація учнів молодшого шкільного віку в умовах альтернативного освітнього середовища 347-358

Слободяник Н. В. Патріотизм у становленні та розвитку особистості юнака: експериментальне дослідження 359-368

Старков Д. Ю. Роль соціального оточення у процесі становлення ремісії адикту 369-378

Тищенко Л. В. Передумови виникнення психологічної категорії майбутнього особистості: філософський, культурно-історичний аспекти 379-388

Турбан В. В. Суб’єктність викладача як чинник становлення професійної культури фахівця педагогічного профілю 389-401

Чала К. О., Позняк С. І. Простір соціальної взаємодії в репрезентаціях студентської молоді: регіональний аспект 402-412

Чухрій І. В. Особливості соціально-психологічної дезадаптованості матерів, які виховують дітей з функціональними обмеженнями в умовах соціальної кризи в суспільстві 413-422

Швалб А. Ю. Еколого-орієнтоване моделювання стратегій взаємодії постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій 423-430

Швалб Ю. М. Проектирование форм организации и технологий социальной и психологической помощи пострадавшему населению 431-440

Шостак У. В. Особливості розробки психолого-педагогічної технології ефективної взаємодії сім’ї та школи 441-449

Грановська О. Я. Міфологічне уявлення про час 450-459

Шандрук С. К. Теоретичні основи дослідження професійних творчих здібностей майбутніх психологів 460-466

Наші автори 467-471

Our authors 472-476