Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Екологічна психологія. – 2019. – Том. VII. – Вип. 47.{Actual Problems of Psychology: Scientific Papers of the G.S. Kostiuk Institute of Psychology NAPS Ukraine. - Environmental Psychology. - 2019. Vol. VII. - Issue 47}

Титул

Зміст 6-8

Акименко І.М. Політична соціалізація людини в сучасному середовищі 9–18

Акімова Н. В. Проблема розуміння як важливий аспект психологічного благополуччя особистості в інтернеті 19–34

Баєва К.О., Кряж І.В. Екологічна сензитивність та сприйнятий контроль як чинники біо-ориєнтованої активності особистості 35–46

Борець Ю.В., Шлімакова І.І. Обумовленість життєздатнсті особистості впливами оточуючого середовища 47–55

Варга В.С. Адаптація до шкільного середовища дітей молодшого шкільного віку: опис корекційної програми 56–67

Вернік О.Л. Екопсихологічний підхід до дослідження благополуччя особистості: середовищно-життєдіяльнісний контекст 68–79

Вовчик-Блакитна О.О. Міжпоколінна взаємодія в сім’ї як ресурс 80–91

Волеваха І.Б. Метод навчального тренінгу у підготовці студентів-психологів до роботи у бізнес-організації 92–102

Волинець Н.В. Порівняльний аналіз особливостей особистісного благополуччя прикордонників з різним службовим статусом та психологів, соціальних працівників і соціальних педагогів в залежності від наявності досвіду пр 103–119

Гірченко О.Л., Буковська О.О. Просоціальна спрямованість та поведінка особистості 120–129

Горова О.О. Динаміка ціннісної регуляції розвитку професійних здібностей у юнацькому віці 130–139

Дяченко Н.А., Мунасипова-Мотяш І.А., Дубініна Д.Е. Взаємозв’язок психологічної безпеки та задоволеності образом тіла у жінок 140–152

Каменщук Т.Д. Зміст експериметальної навчально-корекційної програми формування просторової знаково-символічної системи знань 153–165

Кирпенко Т.М. Сучасний стан та перспективи вивчення взаємозв’язку здоров’я та суб’єктивного благополуччя особистості 166–176

Кулікова А.І. Тимчасова інвалідність (перелом руки або ноги, 9-12 міс.реабілітації) як фактор зміни структурних компонентів «я-образу» 177–188

Мироненко О.М. Суб’єктивний зв'язок з природою як чинник психологічного благополуччя особистості 189–196

Мусіяка Н.І. І.О. Сікорський: перша вітчизняна концепція особистісної детермінації навчання (еколого-психологічний аспект) 197–207

Павленко Г.В. Толерантність до невизначеності як ресурс психологічного благополуччя студентів 208–219

Павленко О.В. Проектування та конструювання життєвої перспективи особистості 220–231

Партенадзе О.В. Дослідження запиту студентської молоді на послуги психологічної служби вищого навчального закладу 232–247

Платковская О.В. Психологическая устойчивость личности во время глобальных изменений 248–252

Примачок Л.Л. Психолого-педагогічне забезпечення професійного становлення студентів вищих освітніх закладів, які опановують фах фізичного реабілітолога 252–268

Рудоміно-Дусятська О.В. ПІП в резюме англ рус Екологічні аспекти проблеми психологічного благополуччя особистості 269–279

Сараева Н.М., Суханов А.А., Галиакберова И.Л. О факторах жизнеспособности человека в регионе экологического неблагополучия 280–290

Скок А.Г. Метод флоатінга як напрямок сучасної психологічної реабілітації 291–300

Шапошнікова Ю.Г. Рефлексивні компоненти у професійному становленні практичних психологів як предмет психологічного аналізу 301–313

Швалб Ю.М. Психологічні засади соціального благополуччя особистості в зрілому віці 314–331

Наші автори 332–333