Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2019, Том. VІІ, Екологічна психологія, Вип. 48{Actual Problems of Psychology: Scientific Papers of the G.S. Kostiuk Institute of Psychology NAPS Ukraine. - 2019. Vol. VIІ. - Issue 48}

Титул

Зміст 6-7

Акименко І.М. Політична культура людини в сучасному суспільстві: соціопсихологічний аспект 8-15

Андрієвський І.І. Дослідження особистісних стимулів професійної діяльності майбутніх фахівців медичної сфери 16-26

Борисова А.В. Соціально-психологічні засади функціонування сім'ї в громаді 27-34

Бутенко Н.В. Особливості корекції сімейних уявлень про дитячу інвалідність 35-44

Вернік О.Л. Життя як об'єкт екологічної психології: постановка проблеми 45-56

Вовчик-Блакитна О.О. Генеративність особистості яу детермінанта її суб'єктивного благополуччя 57-66

Габа І.М. Соціально-психологічні особливості освіти літніх людей 67-76

Гірченко О.Л., Шолох Г.П. Моральні детермінанти екосвідомості: совість і відповідальність 77-85

Дружинін Т.А. Соціально-психологічні особливості соціального діалогу у практиці соціальної роботи 86-94

Кирпенко Т.М. Суб’єктивне благополуччя як чинник фізичного здоров’я особистості: шляхи взаємовпливу 95-103

Клибанівська Т. М. Особистісна відповідальність як професійна значуща якість майбутнього фахівця медичної сфери 104-112

Коверзнєва Г.П. Соціально-психологічні умови формування соціальної свідомості 113-123

Короцінська Ю.А. До проблеми дослідження емоційної саморегуляції в юнацькому віці 124-135

Мельник Ю.В. Тренінг «організація життєвого простору в умовах невизначеності» як інструмент корекції неоптимальних стратегій організації способу життя особистості в умовах невизначеності 136-146

Мунасипова-Мотяш І.А., Дяченко В.А. Взаємозв’язок екологічної свідомості та екологічної компетентності студентів з індивідуально-типологічними особливостями саморегуляції діяльності 147-156

Оляницька Ю. М. Переживання самотності у людей похилого віку: чинники впливу та способи подолання 157-164

Полівко Л.Ю , Бабич П. Ю. Уявлення учнів шкіл про соціальну роботу як професію 165-175

Примачок Л.Л. Функції метарефлексії фахівця з фізичної реабілітації 176-187

Рудоміно-Дусятська О.В. Психологічні чинники адаптації людини до екологічно несприятливого середовища 188-196

Сергієва Н.С., Шлімакова І.І. Вікові особливості життєздатності людей з різною чутливістю до впливів 197-204

Tkach T.V., Koverzneva А. Osobliwości wiekowe stanu psychicznego i osobistego osoby doroslej 205-213

Хупавцева Н.О. Фасилітативна модель навчання іноземної мови в сучасній загальноосвітній середній школі 214-226

Чанчиков І.К. Психологічні особливості зв’язку рис особистості та самоставлення в проявах життєстійкості 227-235

Чухрій І.В. Соціальна адаптація молоді з порушеннями функцій опорно-рухового апарату 236-246

Швалб А.Ю. Особливості гендерних стереотипів сучасної молоді україни 247-256

Швалб Ю.М. Благополуччя як ідея і принцип організації життєдіяльності 257-269

Шинкарук О.М. Тренінгова програма психологічної підготовки прикордонників до ведення бойових дій та результати її апробації 270-281

Наші автори 282-284