Актуальні проблеми психології. – Том. VII: Екологічна психологія. – Випуск 5. Частина 1. – 2005.

Титул

Зміст 3-5

Содержание 6-8

Баранова C. В. Відповідальність особистості як показник буденної свідомості 9

Башмакова О. В. Психологічні та психосоціальні чинники ставлення до здоров'я: результати та перспективи дослідження 17

Бохонкова Ю. О., Третьяченко В. В. Соціально-психологічна адаптація до освітнього середовища у вищих навчальних закладах 30

Борисов М. П. Комунікативні якості слідчого ОВС: специфіка та динаміка 36

Брендакова Л. В. Екоракурс на підготовку старшокласників до профсамовизначення (рос.) 42

Буганова В. М. Екологічна фасилітація особистісного зростання (рос.) 44

Бусигін А. Г., Здобнухіна М. С. “Спіраль базових потреб” як засіб формування соціального інтелекту в молоді при переході від антропоцентричного до екоцентричного мислення (рос.) 51

Бусигіна А. Л., Бусигіна Т. А. “Десмоекологія” як гносеологічний засіб виходу з глобальної екологічної кризи (рос.) 54

Варава Л. А. Хвороба як чинник виникнення почуття самотності (рос.) 59

Васильченко О. М. Еволюція самоставлення в контексті екологічної свідомості 64

Васютинський В. О. Екологічні цінності в структурі масової свідомості 74

Вернік О. Л. Деякі особливості психологічного захисту в сучасному інформаційному середовищі (рос.) 83

Власова О. І. Онтогенетична динаміка здібностей до забезпечення екології соціальних систем 91

Вовчик-Блакитна О. О. Психологічне здоров’я дитини як пріоритет освітньої стратегії 97

Горбань Г. О. Сучасна екологічна ситуація та освіта 103

Гордєєва А. В. Особливості сприйняття Інтернету користувачами (рос.) 108

Горіна І. С., Єніколопова О. В. Порівняльний аналіз нейропсихологічних синдромів в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і осіб з невротичними розладами (рос.) 115

Гура Т. Є. До проблеми негативних чинників професійної педагогічної діяльності 126

Грезе О. В. Дослідження екологічної свідомості студентів гуманітарного і технічного профілів (рос.) 132

Дидковський С. В. Технологія формування усвідомленної середовищної поведінки в учбовій грі (рос.) 141

Єніколопов С. М., Лєбєдєв С. В., Бобосов Є. А. Засоби масової інформації і віктимізація населення під час екстремальних ситуацій (рос.) 148

Єрмаков Д. С., Кличкова А. І., Петрова Г. Д. Психологія розв’язання екопсихологічних проблем та екологічна освіта (рос.) 157

Єршова-Бабенко І. В. Нооекологія і нооекологічна психологія. Експериментальні дослідження. Постановка питання (рос.) 158

Жовниренко Л. П. Відомому стародавньому вислову Ювенала “orandum est ut sit mens sana in corpore sano” – дійсний смисл (рос.) 163

Заброцький М. М., Вознюк О. В. Деякі психолінгвістичні проблеми екологічної психології 167

Завацька Н. Є. Сучасні екопсихологічні проблеми та їх вплив на дезадаптацію особистості 175

Кайріс О. Д. Психологічні характеристики екологічної свідомості (рос.) 185

Килимник О. С. Про деякі результати дослідження сприйняття екологічних і соціальних ризикив (рос.) 192

Кіяшко Л. А., Красний С. І., Некрасова І. М. Формування рефлексії як елемента екологічної свідомості особистості студента у процесі професійної самореалізації (рос.) 200

Козленя О. І. До сутності питання про екологічну свідомість (рос.) 214

Козлова А. В. Еколого-психологічні аспекти професійного розвитку особистості в системі вищої освіти (рос.) 218

Колмакова І. Г. Жорстка професійно-рольова поведінка вчителя: зміст, умови корекції (рос.) 221

Коломинський Я. Л., Белановська О. В. Екологія старіння: “Соціально-психологічне протезування” як спосіб корекції “соціально-психологічних фантомних болей” (рос.) 226

Корнієнко С. В. Агресивність інформаційно-емоційного середовища. Результати дослідження мнемічної діяльності студентів (рос.) 230

Костюкова К. В. Екологічне мислення як показник зрілості особистості 241

Кряж І. В. Методологічні аспекти дослідження екологічних уявлень (рос.) 249

Крюкова О. В. Теоретичні основи формування екологічно доцільної поведінки студентів 259

Куценко Г. В. Роль ситуаційного в актуалізації образу світу особистості 267

Льовочкіна А. М. Екологічна психологія “помаранчевої революції” (рос.) 277

Лідська Е. В. Уподобання підлітків як критерій оцінки “агресивності” теле- та відео- інформаційного середовища (рос.) 285

Литвин-Кіндратюк С. Д. Психоісторія харчової поведінки: екосоціальний вимір 295

Літвінова О. В. Психічне здоров’я: гендерний аспект 300

Лосієвська О. Г. Соціально-історичний аспект суїцидальної поведінки 307

Лушин П. В. Екологічність психотерапевтичного впливу: інтегральний підхід (рос.) 314

Лактіонов О. М., Крейдун Н. П. Екологічне підґрунтя соціалізації особистості (рос.) 320

Добренко І. А. Психологічне обґрунтування концептуальних напрямів в розвитку здатності до підприємництва у незайнятої молоді 329

Ковалевська Є. Е. Використання кольорових таблиць С. – А. Мадяра задля корекції психофізіологічного та психоемоційного станів людини (рос.) 337

Драган О. А. Розв’язування учнями екологічних задач у звичайних і в ускладнених умовах 343

Резюме 352

Abstracts 363

Відомості про авторів 371