Актуальні проблеми психології
Збірник наукових праць
Том 7. Екологічна психологія

2008 — Випуск 14

Бобрикова Ю.В. Розвиток мовленнєвої культури старшокласників в детермінації становлення їх самосвідомості

Борисюк А.С. Психологічний аналіз криз професійного становлення

Бриськовська О.М. Психологічна підготовка молодих співробітників як передумова належної адаптації до служби в оперативних підрозділах органів внутрішніх справ

Варава Л.А. Соціально-психологічна допомога спрямована на ресоціалізацію людей що живуть з ВІЛ

Вереіна Л.В., Платонова С.О. Самотність як феномен відчуження індивіда від навколишнього середовища

Верховська Н.А. Психологічний аналіз проблеми суспільного сприйняття правового інституту смертної кари

Вовк В.П. Спецкурс ‘Методика роботи із соціально занедбаними учнями’ та психолого-педагогічні рекомендації до його викладання

Волеваха І.Б. Дослідження змісту та особливостей діяльності психологів бізнес-організацій

Галігузова Я.Є. Соціально-психологічні чинники виникнення професійного стресу в умовах управлінської діяльності колективних суб'єктів управління: психодіагностичні методи вивчення

Гамага О.О. Внутрішньогрупові відносини як регулятор успішності діяльності управлінської команди

Гордус О.В. Самоствердження особистості у спортивній діяльності в юнацькому віці

Горобець Т.В., Дметерко Н.В., Кононова М.М. Суб’єктивна зінтегрованість психіки як передумова соціально-перцептивних викривлень

Дубровинський Г.Р. Особливості мотивації військовослужбовців за контрактом на виконання завдань в особливих умовах служби

Дуткевич Т.В. Психологічні особливості науково-дослідницької діяльності студентів університету

Євдокімова О.О. Адаптація як соціальний і психологічний феномен (у контексті адаптації студентів до педагогічного процесу ВНЗ)

Живоглядов Ю. А. Життєвий коучінг: передумови, концепція, методологія (рос.)

Карабаєва І.І. Розвиток уяви – шлях до особистісного зростання дошкільників

Кальчук О.С., Карпілянський Д.А. Моделювання мотивації жінок до професійної правоохоронної діяльності

Кириленко Т.С., Керик О.Є. Особливості відмінностей емоційного компоненту самосвідомості в різних життєвих ситуаціях

Кодлубовська Т.Б. Аналіз стресу людини у сучасних екологічних умовах життєдіяльності

Козак І.П. Єдність сприймання та соціальної перцепції як складної інтелектуальної діяльності при створенні образу міжособистісного конфлікту у студентів

Кононенко Н. А. , Кононова Н. М. , Харенко С. Г. Зв’язок ідеалізованого ‘Я’ з умовними цінностями та його вплив на дезадаптацію підлітка

Корнев О.М. Вплив чуток, як елементу міжособистісного спілкування, на формування комунікативної компетентності працівників міліції

Котилевська К.С. Формування змістовно-теоретичного поняття ‘індивідуальний стиль в управлінській діяльності’

Кудерміна О.І. Деякі аспекти дослідження комунікативної установки майбутніх правоохоронців

Кулаковський Т.Ю. Еволюція дослідження підприємництва: від економіки до психології

Лановенко І.І., Матвієнко О.В. Формування уявлень молоді про здоровий спосіб життя та профілактика девіантної поведінки

Лефтеров В.О. Проблема особистісного та професійного розвитку в психологічній науці

Льовочкіна А.М. Навчальні задачі екологічної психології у світлі методологічних принципів

Лосієвська О.Г., Золотарьова К.В. Психологічний вплив фактору постійного особистісного мікропростору на формування агресивності у підлітків

Малкова Т.М. Особливості сприйняття майбутніми працівниками міліції своєї професійної діяльності

Машук І.О. Взаємозв’язок професійно-психологічного відбору і психологічної готовності до навчання у вузах МВС і подальшої службової діяльності

Миронець С.М. Психічні стани рятувальників на етапі їх адаптації до умов життєдіяльності в зоні надзвичайної ситуації

Нос Н.Г. Особливості індивідуальних уявлень про вірність і зраду у гетеро сексуальних шлюбних партнерів

Отрощенко Н.П. Особливості реабілітації хворих на депресивні розлади, пов’язані з аварією на Чорнобильській АЕС

Пелешенко О.В. Теоретико – методологічні принципи організації групового соціально-психологічного тренінгу, спрямованого на формування професійної мотивації

Позднишев Є.В. Соціально-психологічні особливості спортивних сайтів українського Інтернету

Пономаренко Л.А. Соціально-психологічні особливості міжособистісного спілкування студентів в умовах гуманізації вищої школи

Пономарьова В.К. Теоретичний аналіз особливостей динаміки Я-концепції в шкільному віці

Саврасов М.В. Статево-фахова та майстерно-досвідно детермінація вербальної структури дидактичного просецу

Самойлова А.Г. Інтегративно-диференційна складова процесу формування професійної свідомості майбутніх психологів

Сорока Н.А. Загальні психологічні принципи організації процесу засвоєння іноземної мови як знакової системи через спілкування

Терещенко В.А. Зміст та умови психологічної підготовки майбутніх педагогів до інтерактивної взаємодії з учнями

Ткачук Т.А. Копінг-стратегії та копінг-ресурси у структурі копінг-поведінки індивіда

Ушан Е.В. Окулодинамічні параметри зорової аферентації як об’єктивні критерії оцінки стану уваги та працездатності (рос.)

Філь О.А. Психологічний аналіз участі персоналу освітніх організацій в командах по введенню змін та їх намірів працювати в майбутньому в таких командах

Шевяков О.В. Психологічне забезпечення розвитку соціотехнічної системи рекламної діяльності

Шейко Е.П. Психологічні особливості успіху в професійній діяльності менеджера

Шрагина Л.И. Аналіз теорій особистості за критерієм зростання їхньої функціональності (рос.)

Юрченко В.М. Психологічні характеристики ‘настрій’ та ‘ставлення’ в компонентному складі психічного стану людини

Яценко Т. С., Горобець Т. В., Кононова М.М. Об’єктні відношення, їх зв’язок з ‘едіповою ситуацією’ та вплив на соціально-перцептивні викривлення

Вернік О.Л. Спосіб і якість життя особистості студента у часовому контексті

Тексти за матеріалами круглого столу ‘Освітній простір особистості’

Максименко С.Д., Папуча М.В. Освітній прострір особистості та суспільна криза

Заброцький М.М. Психолого-педагогічні проблеми розвитку професійноЇ компетентності вчителя

Карпенко З.С. Кадровий менеджмент як системотвірний чинник інноваційного освітнього середовища

Лановенко І.І. Місце психології у освітньому просторі юриста: проблеми та перспективи професійної підготовки

Швалб Ю.М. Психологія як навчальний предмет у сучасному освітньому просторі (рос.)