Актуальні проблеми психології
Збірник наукових праць
Том 7. Екологічна психологія

2008 — Випуск 16

Антонова І.П. Сприйняття як компонент навчуваності молодших школярів 5

Бойчук І.І. Психологічні особливості творчості майбутніх учителів музики 11

Вільчинська О.С. Вікова специфіка розвитку уяви старшого дошкільника 15

Волеваха І.Б. Дослідження операціонального компонента готовності майбутніх психологів до роботи в бізнес-організації 20

Волеваха С.В. Індивідуально-психологічні характеристики управлінців регіонального та місцевого рівнів зони Чорнобильської катастрофи 24

Гарькавець С.О. Соціально-нормативна поведінка особистості та її детермінаційні чинники 28

Гейко Є.В. Егоцентризм як форма псевдоцілісності особистості підліткового віку 32

Горчинська О.М. Зміна подружніх відносин після народження першої дитини 37

Гришина Т.А. Психологічне забезпечення екологічного виховання студентів 41

Довбах А.В. Аналіз процесу самоорганізації та розвитку потенціалу місцевих спільнот в контексті формування способу життя (рос.) 47

Доценко Л.В. Професійне й особистісне становлення студентів технічних ВНЗ: роль інтегративного методу 53

Євдокімова H.О. Формування психологічної системи діяльності у студентів вищих технічних навчальних закладів 57

Ісаченко В.І. Особливості ризикованої поведінки серед особового складу МНС 62

Заброцький М.М. Особливості самоставлення педагогів-початківців 68

Карабаєва І.І. Вплив розвитку уяви у дошкільному віці на якість життя особистості. 72

Килимник О.С. Сприйняття соціотехнічних та екологічних ризиків в системі суб’єктивної оцінки якості життя: задачі і методи дослідження 75

Кисільова-Біла В. Психолого-педагогічний аспект структури інноваційної і творчої особистості 78

Ковалевська О.Е. Вплив інформації на психоемоційний стан людини (рос.) 82

Лосієвська О.Г., Мамаєв Д.Ю. Гендерні особливості реагування на психотравмуючі ситуації у підлітків 86

Лук'янова М.В. Види стратегій опанування та їх динаміка 89

Луппо С. Е. Смислотвірні компоненти життєвих стосунків людей з дитячим досвідом сімейних психотравм різних типів (рос.) 93

Льовочкіна А.М. Застосування методу аналізу соціальних дилем у екологічній психології 98

Матвієнко О.В. Соціально-психологічна характеристика формування образу політичного лідера у молоді. 102

Самойлова А.Г. Теоретичні засади формування професійної свідомості майбутніх психологів 109

Метелюк В.І. Розвиток особистості дошкільника 113

Миронець С.М. Науково-практичні засади надання психологічної допомоги в надзвичайних ситуаціях 116

Мусіяка Н.І. Проблема самооцінки в теорії особистості В.Джемса 121

Надюк Н.М. Особистість менеджера організації 125

Нікітенко С.Г. Комплексний підхід до дослідження лояльності як провідної професійно-важливої якості операторів call center ЗАТ «Київстар-GSM» 129

Олійник В.,Бегас І. Корекція темпераменту учнів молодшого шкільного віку у процесі розв’язування ними текстових задач 134

Петалла О.А. Моніторинг психологічного здоров’я учнів за різних форм навчання 137

Попик Ю.В. Психологічні особливості спільної діяльності в менеджменті 141

Простаков М.Ю. Психосинергетична концепція внутрішньоособистісного інформаційно-емоційного середовища (ІЕС) (рос.) 145

Савельєва В.С. Інтегральна модель особистості керівника 149

Сайчук І.І. Психотемпоральна екологія особистості 152

Сизко Г.І. Теоретичний аналіз проблеми становлення в майбутніх педагогів гуманного ставлення до людей із фізичними вадами 159

Соснюк О.П. Діагностика особливостей особистісної активності суб’єктів інноваційної діяльності якісними методами 163

Тарнавська Н.П. Актуалізація превентивної діяльності педагога ДНЗ у запобіганні соціальних небезпек для дітей дошкільного віку 168

Тєнькова Л.В. Проблема та поняття духовності в реаліях сучасності 172

Тітяєв В.М. Методика діагностування впливу навчального процесу на особистість курсанта військово-морського ВНЗ 175

Утєєва А.А. Роль особистісних факторів при погранічних нервово-психічних розладах (рос.) 180

Чекер Я.В. Вплив батьківського ставлення на особливості міжособистісного спілкування в підлітковому віці 184

Шапошникова Ю.Г. Зміни самосвідомості у майбутніх практичних психологів внаслідок участі у тренінгу професійної рефлексії 189

Шевченко Н.Ф., Сурякова М.В. Кар’єрні очікування як показник розвитку фахівця в процесі професійного становлення 193

Шевченко О.В. Мотиваційний тренінг, як інструмент формування мотивації успіху в професійній діяльності 198

Вернік О.Л. Психологічні особливості проектування інтерфейсу користувача в комп’ютерних системах 204

Любовецька І.Й. Методологічні питання психології творчості 209

Струніна В.М. Особливості інтеграції студентів з діагнозом ДЦП у навчальний процес у ВНЗ 212