Актуальні проблеми психології
Збірник наукових праць
Том 7. Екологічна психологія

2010 — Випуск 22

Бойко Ю.Ю. Соціалізація майбутніх юристів в умовах вищого навчального закладу

Висідалко Н.Л. Роль перцептивної сфери студента у формуванні рішення задачі

Волинець П.П. Критерії прихованого психологічного впливу

Ворожбит С.А. Взаємозв’язок особливостей соціально-психологічної адаптації до умов навчання у ВНЗ зі специфікою почуття довіри у студентів

Габа І.М. Освітнє середовище: соціально-психологічна парадигма

Гарькавець С.О. Вплив екологічних засобів безпеки на поведінку особистості у соціально-нормативному вимірі

Голобородько Є.М. Аналіз типів віктимної поведінки при загрозі статевої недоторканості (рос.)

Годзенко О.М. Вплив соціальних чинників на життєве пристосування хворих амбулаторними формами шизофренії

Дармостук Н.В. Особистісні структури материнства в дівчат з різними типами психологічної готовності до батьківства (рос.)

Дрігус М.Т., Пенькова О.І. Сімейне сердовище як фактор соціалізації особистості дитини

Дубиніна Д.Е. Морально-етичні складові екологічної свідомості за місцем проживання

Іванченко О.С., Кучеренко С.М. Мотивація особистості в особливих умовах професійної діяльності

Кльоц В.А. Особливості розвитку поведінкового компоненту професійної самосвідомості практичних психологів

Кодлубовська Т.Б. Еколого – психологічне супроводження процесу підготовки співробітників овс для дій у стресових умовах

Костюкова К.М. Соціально-психологічні аспекти впливу медійного успіху на якість життя особистості

Куліш О.А. Соціально-психологічні фактори успішної взаємодії учасників педагогічного процесу

Левченко В.В. Прикладний аспект екопсихології

Літвінова О.В., Богаєвська Н.М. Психологічні особливості підлітків, які зловживають психоактивними речовинами

Лимар Р.С. Особливості сприймання працівниками пенітенціарних установ соціального оточення

Лосієвська О.Г., Дріга Т.Г. Екопсихологічні особливості впливу психічних станів на процес особистісного зростання людини

Луньов В.Є. Експертна оцінка та самооцінка як методи психологічної діагностики правових особливостей юридичного мислення в оперативно-розшуковій діяльності

Мосьпан М.О. Психічні стани та їх роль в навчально – виховному процесі

Мусіяка Н.І. Проблема особистісного розвитку школяра в сучасному вітчизняному освітньому просторі

Муханова І.Ф., Журавльова Ю.В. Психолого-педагогічна корекція низького рівня шкільної готовності старших дошкільників

Назарук В.П. Деякі аспекти екологічної освіти сучасної молоді

Олексієнко С.Б. Застосування окремих технік нейро-лінгвістичного програмування у професійній підготовці співробітників правоохоронних органів

Панченко В.О. Професійна адаптація менеджерів комерційних організацій

Селезньова О.В. Альтруїстична спрямованість особистості в екопсихологічних диспозиціях молоді та людей зрілого віку

Трубнікова О.А. Соціально-психологічний зміст менеджменту волонтерської діяльності

Чаїнська М.О. Особливості ціннісних вимірів студентів – майбутніх педагогів

Чєпелєва Н.О. Особливості професійної адаптації викладачів в контексті вивчення синдрому емоційного вигорання

Чистенко І.Г. Соціально-психологічні чинники внутрішньої міграції

Шевченко О.В., Кричевська О.Б. Страхи молодших школярів: чинники формування

Позднишев Є.В. Головні соціально-психологічні особливості впливу радіомовлення на процес формування іміджу

Пророк Н.В. Самоефективність і успішність професійної діяльності

Слюсар І.М. Психогігієна: історія та сучасний стан розвитку в органах внутрішніх справ України

Сосновенко Н.Б. Ефективне функціонування колективу загальноосвітнього навчального закладу: особливості соціально-психологічного клімату

Уличний І.Л. Психологічні складові структури професійного самовизначення старшокласників

Фоля Ю.П. Співвідношення навіюваності і механізмів психологічного захисту особистості (рос.)