< Актуальні проблеми психології body>

Актуальні проблеми психології
Збірник наукових праць
Том 7. Екологічна психологія

2010 — Випуск 24

Баришева О.І.,Муштай Н.В. "Особливості психологічної допомоги віл/снід-інфікованим особам"

Боднар С. Психологічна характеристика розвитку рівня домагань у молодшому шкільному віці

Вакуліч Т.М. Сутнісна характреистика особистісної віктимності як психологічного феномену

Васильченко О.М. Теоретико-методологічні засади вивчення психологічної складової репродуктивної поведінки особистості

Вернік О.Л. Особливості розробки методики дослідження психологічних складових якості життя

Вовчик-Блакитна О.О. Спосіб життя в батьківських уявленнях про здоров'я дитини

Волеваха І.Б. Функції практичного психолога щодо забезпечення конкурентноздатності бізнес-організації

Волеваха С.В. Психолого-педагогічні засоби підготовки регіональних та муніципальних менеджерів до соціального управління в умовах катастроф

Гарнець О.М. Структурні складові молодіжного середовища як чинник якості житя громади

Димитров М.Ф. Соціально-психологічні аспекти державної молодіжної політики (на прикладі миколаївського регіону)

Євдокимова Н.О. Психологічна структура правничої діяльності

Жарікова С.Б. Особливості формування психологічного здоров’я учнів молодшої школи

Заброцький М.М. Психологічні характеристики комунікативної компетентності педагогів

Килимник О.С. Бажання та побоювання студентів університету як суб'єктивні складові якості їх буття

Ковшов Р.В. Теоретичні аспекти саморегуляції психічних станів військовослужбовців підрозділів спеціального призначення в особливих та екстремальних умовах

Конарева І.М. Індивідуально-психологічні детермінанти адаптаційного потенціалу особистості

Котлярова М.В. Соціально-психологічні основи формування соціальної відповідальності молоді

Кряж І.В. Ціннісні смисли природи в контексті розвитку природоохоронного руху (рос.)

Льовочкіна А.М. Принципи позитивності, конструктивності та екологічності як базові принципи екологічної психології

Матвієнко О.В. Соціально-психологічні аспекти аналізу деяких актуальних загроз сучасних інформаційно-комунікативних технологій

Матеюк О.А., Болкун Т.А. Психологічні умови професійного самовизначення особистості з обмеженими можливостями

Мороз О.І. Особливості формування міжособистісних взаємин дітей на етапі переходу від старшого дошкільного до молодшого шкільного віку

Назарук О.М. Особливості підходів вивчення життєвого простору особистості та її досвіду

Новікова О.А. Диференціація розвитку просторового мислення у дітей молодшого шкільного віку

Мушинська О.В. Особливості структури психологічної готовності керівників економічних відділів до прийняття рішень в умовах ризику

Переухенко Г.І. Психологічні особливості розвитку педагогічного артистизму

Полунін О. Залежність порогу чутливості компаратора часового механізму індивіда від порядку демонстрації стимульних інтервалів

Рудоміно-Дусятська О.В. Адаптивна методологія в розробці психологічних концепцій захисту довкілля

Тюптя О.В. Концептуалізація предметної сфери феномену материнства

Фрадинська А.П. Основні соціально-психологічні механізми формування професійних очікувань майбутніх фахівців

Черняк А.І. Психологічні детермінанти та особливості формування творчої індивідуальності офіцера-керівника

Чуйко О.В. Мотиваційна готовність до освоєння професії як предмет аналізу та формування

Швалб Ю.М. Про співвідношення категорій "життєвий шлях" і "способ життя" особистості (рос.)

Шкуро В.П. Підвищення якості життя клієнтів соціальної роботи через вдосконалення системи надання соціальних послуг

Якимчук А.В. Простір життєвих цінностей підлітків-неформалів

Яценко Т.С. Внутрішня динаміка психіки і психологічний захист (рос.)

Доценко Л.В. Норма у технічній творчості: технічна творчість як спосіб подолання стереотипності діяльності