Актуальні проблеми психології
Збірник наукових праць
Том 7. Екологічна психологія

2011 — Випуск 25

Баришева О.І. Проблема психологічної екологічності у прогнозуванні майбутнього розвитку науки (аналітичний огляд актуальності проблеми) 5-19
Бєлоножко Є.В. Ситуація існування як об’єкт соціально-психологічної практики 20-26
Васильченко О.М. Репродуктивні уявлення в структурі суб’єктивного благополуччя особистості 27-35
Вернік О.Л. Уявлення про час у способі життя людини (психосемантичний аспект) 36-44
Володарська Н.Д. Психологічні особливості світоглядних орієнтацій особистості у діалозі з навколишнім світом 45-51
Гардашнікова Г.Т., Вереіна Л.В. Психосоцільне середовище як чинник виникнення онкозахворювань у жінок 52-60
Гуржий О.В. Дослідження адаптаційних розладів дітей з порушеннями в емоційній сфері 61-70
Дишлова Н.В. Психологічні аспекти взаємодії з дорослим дітей раннього віку у будинку дитини і центрі раннього розвитку 71-78
Журавльова Ю.В. Освітній простір розвитку старших дошкільників як умова підготовки до шкільного життя 79-86
Карабаєва І. І.,Літіченко О. Д. Розвиток пізнавальної активності дошкільників в умовах середовища взаємодії дітей з дорослими 87-94
Козлова О. С. Незадоволеність жінками власним тілом як результат медіа-впливу 95-102
Кудикіна Н.В., ГончаренкоА.В. Сутність, зміст і класифікація пошуково-дослідницьких умінь магістрантів 103-110
Отрощенко Н.П. Особливості депресії при непсихотичних психічних розладах, пов’язаних з аварією на Чорнобильській АЕС 111-117
Пампуха Л.О. Внутрішньособистісні конфлікти студентської молоді 118-126
Пенькова О.І. Роль цінностей у духовному просторі сім’ї 127-133
Полунін О.В. Тривалість суб’єктивного теперішнього: експериментальне дослідження 134-142
Провоторова Н.В. Психологический анализ профессиональной деятельности государственных служащих 143-151
Рудоміно-Дусятська О.В. Ставлення особистості до свого фізичного розвитку та здоров’я як чинник оцінки нею якості життя 152-158
Рудська А.І. Підходи до реалізації соціальних проектів за участі волонтерів 159-164
Старинська О.В. Взаємодія вчителя та психолога в інклюзивному навчанні молодших учнів з вадами зору та слуху 165-174
Тимофієва М.П. Ставлення сільської молоді до здоров’я 175-184
Цимбал С.В. Формування іншомовного мовлення в процесі ІЛПТ як чинник особистісного розвитку 185-191
Чуйко О.В. Безумовне прийняття у структурі формування особистісної зрілості фахівців соціономічних професій 192-198
Швалб Ю.М. Психологічні методи оцінки ситуацій (рос.) 199-207