Актуальні проблеми психології
Збірник наукових праць
Том 7. Екологічна психологія

2012 — Випуск 28

Алещенко В.І. Метод інформаційно-психологічного впливу на актуальні психічні стани військовослужбовців миротворчого контингенту 6-15
Байдарова О.О. Проблеми професіоналізації майбутніх соціальних працівників в умовах вищого навчального закладу 16-25
Баришева О.І. Особливості невідкладної психологічної допомоги особам, що вдаються до суїцидальної поведінки (з досвіду роботи «телефону довіри») 26-36
Вернік О.Л., Варга В.С. До проблеми моделювання ситуації і етнопсихологічних чинників адаптації дитини до шкільного середовища 37-49
Вовчик-Блакитна О.О., Гурлєва Т.С. Якість життя - умова та результат міжпоколінної взаємодії у сім`ї 50-55
Волеваха І.Б. Готовність підприємця до актуалізації психологічних чинників конкурентноздатності свого бізнесу 56-63
Волеваха С.В. Дослідження проблематики громадянської участі у західній психології 64-71
Володарська Н.Д. Екологічність самотворення особистості в сучасних умовах життєдіяльності 72-80
Гарькавець С.О. Соціокультурне проектування соціально-нормативної активності індивіда в умовах екоорієнтованого простору існування 81-88
Гарькавець Н.С. Система цінностей студентської молоді та проблема формування екоцентричної ціннісно-смислової сфери особистості 89-97
Горбань Г.О. Суб’єкт, який приймає рішення: психологічний аналіз визначення 98-106
Грезе Е.В. Психологічні механізми і методи формування екологічної свідомості (рос.) 107-113
Кахно І.В. Особливості мовленнєвої культури майбутнього лікаря-терапевта 114-123
Килимник О.С. Загрози та небезпеки у становленні еколого-орієнтованого способу життя 124-132
Кодлубовська Т.Б. Особливості індивідуально-особистісних підходів при діагностиці і аналізу психологічних ресурсів працівників ОВС для їх збереження та профілактики професійної деформації 133-141
Корнюх А.О. Міжнаціональні шлюби у контексті сучасних глобалізаційних процесів 142-150
Лашук В.Г. Забобони як психологічний феномен 151-158
Литвинчук Л.М. Психологічні механізми дії музики на особистість 159-168
Мірошник З.М. Діагностика педагогічної рефлексивності учителя початкових класів 169-174
Пенькова О.І. Взаємодія у родинно-сімейному середовищі як умова соціалізації особистості 175-182
Поджинська О.О. До проблеми дослідження структури та генези особистісної ідентичності 183-191
Рудоміно-Дусятська О.В. Екологічно-орієнтований спосіб життя як предмет психологічного дослідження 192-199
Сємєніхіна Г.В., Єфімова А.І Вплив соціальних чинників на формування гендерних стереотипів юнаків 200-209
Скляр О.Г. Попередження маргіналізації підлітків засобами сценарного підходу 210-218
Ткач Т.В. Психолого-педагогічне проектування освітнього простору особистості 219-228
Федорець А. В. Особливості самоставлення спортсменів з різним рівням спортивної майстерності 229-237
Черкасский А.В. Вплив екопсихологічних аспектів управління на процес створення соціально-психологічного климата у колективі (рос.) 238-245
Чернобровкіна В.А. Особливості смислової структури феномена внутрішньої свободи – несвободи в осіб, позбавлених волі 246-256
Щербатюк Б.А. Задоволеність життям як проблема психологічного дослідження 257-265
Щербина Л.Ф. Дослідження доконцептуального рівня картини світу психотерапевта 266-276
Ященко Г.П. Соціальні інновації: поняття, типи та специфіка застосування в соціальній сфері організацій 277-286
Швалб Ю.М. (рос.) 287-