Актуальні проблеми психології
Збірник наукових праць
Том 7. Екологічна психологія

2012 — Випуск 30

Батраченко І.Г., Мозгова Т.Ю. Розвиток життєвої антиципації традиційними та активними груповими методами навчання 7-16
Бєлоножко Є.В. Прикладний аналіз конкретної ситуації в структурі способу життя: аспекти тематичного завдання (рос.) 16-24
Васильченко О.М. Методологічні підстави дослідження репродуктивної поведінки особистості 25-34
Вернік О.Л. Модель становлення екологічно орієнтованого способу життя особистості 35-42
Вовчик-Блакитна О.О. Спосіб життя сім’ї в контексті психічного розвитку дитини 43-49
Габа І.М. Соціально-психологічні детермінанти конкурентоздатності освітнього середовища 50-59
Дідковський С.В. Еволюція поняття про рефлексію в миследіяльності 60-71
Довгань Н.Ю. Роль фізичного виховання у формуванні екологічно орієнтованого способу життя студентської молоді 72-78
Дуда Л.А. Співвідношення екологічно-орієнтованого способу життя жителів сільської та міської місцевості 79-86
Загра С.Е. Суб`єктний підхід до психологічної підготовки студентів (рос.) 87-94
Загоровська М.С. Ідентичність старшокласників як чинник ефективності психологічної адаптації у шкільному середовищі 95-104
Кахно I.В. Особливості формувального експерименту щодо розвитку мовленнєвої культури майбутнього лікаря-терапевта 106-113
Килимник О.С. Екологічність способу життя, сприйняття екологічних загроз, можливі шляхи їх мінімізації 114-122
Кирпенко Т.М. Соціально-психологічні фактори становлення психологічного самозахисту підлітка 123-131
Кошова І. В. Образ зради ( на прикладі асоціативного експерименту) 132-140
Кравець І.О. До питання емоційної саморегуляції особистості підлітка (рос.) 141-149
Кравченко В.Ю. Християнсько-орієнтований підхід у вивченні проблеми довіри 149-159
Партигіна А.В. Психологічний аналіз практики парапсихологічного цілительства (рос.) 160-170
Пінчук О. Соціально-психологічні умови формування позитивного іміджу державної монополії (за результатами дослідження іміджу укрзалізниці) 171-179
Подольська Т.А. Принципи та методичні підходи до психологічної діагностики здатності майбутніх психологів до встановлення довірливих стосунків з клієнтом 180-189
Помиткіна Л.В. Готовність студентів до прийняття стратегічного життєвого рішення з визначення власної життєвої позиції 190-197
Прасол Д.В. Особливості надання психологічної допомоги людям літнього та похилого віку при депресивних розладах 198-206
Пушкар В.А. Особистісні екосенси підлітків, які виховуються в навчальних закладах різного типу 207-216
Льовочкіна О.В. Особливості етнічних стереотипів українських студентів 217-224
Мамешина О.С. Психологические аспекты медиавоздействия: в поисках выхода из тупика «телевизионной дебилизации» 225-244
Марценюк М.О. Психологічні моделі становлення здорового способу життя 245-254
Михайлова О.І. Відображення в індивідуальному досвіді людини Чорнобильської катастрофи 255-259
Наконечна М.М. Допомога іншому в еколого-орієнтованій свідомості 260-268
Осадько О.Ю. Теоретичні засади оптимізації функціонування особистості як основа консультаційної практики 269-278
Рапацький Б.І. Психофізіологічний вплив музики на процес соціалізації молодших школярів 279-286
Ростомова Л.М., Яковенко С.І. Вживання ненормативної лексики при спілкуванні у студентському середовищі 287-294
Рудоміно-Дусятська О.В. Cтановлення екологічно-орієнтованого способу життя в умовах сучасної української дійсності 295-300
Рудська А.І. Комунікативно-організаційні особливості учасників соціальних проектів 301-308
Сергєєва Т.В. Принцип оптимальности эко-гуманистической технологии саморазвития (рос.) 309-319
Сивуха C. В. Гендерний вимір соціального капиталу (рос.) 320-339
Солодуха Ю.М. Особливості професіональної ідентичності студентів-психологів першого курсу (рос.) 340-346
Струніна В.М., Струнін А.П., Гаврилкова К.В. Соціально-психологічні особливості особистості підлітка та міжособистісних стосунків в умовах санаторно-оздоровчого комплексу 347-354
Тегливець Л.В. Екологічний аспект проблеми ділових взаємовідносин практичного психолога і керівника закладу освіти 355-363
Тичина І.М. Дослідження ціннісних стратегій особистісного самоздійснення у процесі зміни професії 364-375
Третяк Т.М. Прояви стратегій сприймання інформації в процесі розв’язування учнями творчих задач 376-385
Черних Л.А., Черних В.І. Складові особистісного досвіду психолога як компоненту його комунікативної культури 386-395
Чуйко О.В. Теоретико-динамічна модель становлення особистісної зрілості професіонала соціономічних професій 396-405
Швалб А.Ю. Психологічні умови формування готовності психологів МЧС до надання екстренної допомоги (рос.) 406-413
Швалб Ю.М. Переживание успеха и успешности в структуре образа жизни личности (рос.) 414-427
Шикуленко А.В. Вплив середовища на розвиток емоційного конструкту особистості 428-435
Шкуро В.П. Специфіка організації та реалізації соціального проекту в громадських організацій 436-444
Шугурова Т. Л. Психологічний інструментарій для діагностики соціалізованості юнацтва в культурно-дозвіллєвій діяльності 445-454
Щербатюк Б.А. Гендерні особливості самовизначення особистості 455-464
Бохонкова Ю.О. Соціально-психологічні особливості взаємовпливу особистості та ситуації 465-473
Варга В.С. Психологічні аспекти адаптації дитини до шкільного середовища 474-483
Гарнець О.М. Соціально-психологічної моделі екологічного способу життя у громаді. Іституційні аспекти 484-493