Матеріали

XIV Міжнародної науково-практичної  конференції
 

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ:
Життєве середовище особистості у психологічному вимірі»,

«CONTEMPORARY PROBLEMS OF ECOLOGICAL PSYCHOLOGY:
Life environment of personality in psychological dimension»

 

яка відбулася 18-19 травня 2018 року у м. Києві.
 
Програма конференції

Матеріали конференції

Екологічні і психологічні новини звідусіль