Кандидатські і докторські дисертації,

які захищалися при участі лабораторії екологічної психології

ЛЬОВОЧКІНА Антоніна Михайлівна
 
ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора психологічних наук
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Інститут психології імені Г.С. Костюка
Національна академія педагогічних наук
2013 pdf-версія
ВАРГА Вікторія Степанівна
 
ЕТНОПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ ДИТИНИ
ДО ШКІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Інститут психології імені Г.С. Костюка
Національна академія педагогічних наук
2013 pdf-версія

 

ЗАСТЕЛО Анна Олександрівна
 
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОЛОГІЧНОСТІ ОСВІТНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ
В ПРОСТОРІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

2012 pdf-версія
ТІЩЕНКО Лілія Валеріївна
 
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВИХ ПЕРСПЕКТИВ
СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
19.00.01 – загальна психологія, історія психології
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
2010 pdf-версія
ВОЛЕВАХА Ірина Борисівна
 
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ДО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Інститут психології імені Г.С. Костюка
Національна академія педагогічних наук
2010 pdf-версія

 

ВОЛЕВАХА Сергій Вікторович
 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СПІЛЬНОТ,
ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД КАТАСТРОФ
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи
Інститут психології імені Г.С. Костюка
Національна академія педагогічних наук
2010 pdf-версія

 

ЛАШУК Вікторія Григорівна
 
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ САМОТНОСТІ
В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
2010 pdf-версія
ГРЕЗЕ Олена Володимірівна
 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ
У СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО
НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
2009 pdf-версія
ВАРАВА Людмила Анатоліївна
 
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ОСОБИСТІСТЮ ПОЧУТТЯ САМОТНОСТІ У СТАНІ
СОЦІАЛЬНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
19.00.01 – загальна психологія; історія психології
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
2009 pdf-версія
ВОЛИНЕЦЬ Наталія Валентинівна
 
ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ МАНІПУЛЯТИВНИМ НАМІРАМ У СТУДЕНТІВ
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи
Інститут психології імені Г.С. Костюка
Національна академія педагогічних наук
2008 pdf-версія
ПАЛАМАРЧУК Ольга Миколаївна
 
СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-
ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМЦЯ
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної роботи
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
2006 pdf-версія

Більше статей...

  1. Кузьменко Є.М.
  2. Коган І.М.