Кандидатські і докторські дисертації,

які захищалися при участі лабораторії екологічної психології

КУЗЬМЕНКО Євгенія Миколаївна
 
ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ Й ДО ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ,
ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ЕКОЛОГІЧНІ КАТАСТРОФИ
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
19.00.01 – загальна психологія, історія психології
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
2005 pdf-версія
КОГАН Ірина Михайлівна
 
ЕМПАТІЯ І ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РОЗВИТКУ
У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
2005 pdf-версія