Інші види діяльності лабораторії

Громадсько-професійна діяльність

Лабораторією протягом 2003–2014 рр. успішно проведено низку міжнародних конференцій з екологічної психології:

  • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології» (жовтень 2003 р., м. Київ) – спільно з Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України);
  • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології» (травень 2005 р., м. Київ) – спільно з Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України);
  • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології» (травень 2006 р., м. Чернігів) – спільно з Чернігівський національним педагогічним університетом імені Т.Г. Шевченка та Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України;
  • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології» (травень 2008 р., м. Київ) – спільно з Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України);
  • V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології» (травень 2009 р., м. Київ) –спільно з Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України);
  • VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології» (травень 2010 р., м.Київ) – спільно з Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України);
  • VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології» (травень 2011 р., м. Київ) – спільно з Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України та ВНЗ «Інститут Тутковського);
  • VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології» (травень 2012 р., м. Київ) – спільно з Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України)
  • IX Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології: Рекреаційні та урбанізаційні тенденції регіонального розвитку» (травень 2013 р., м. Севастополь)- спільно з Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Управлінням освіти і науки Севастопольскої державної адміністрації
  • X Ювілейна Міжнародна конференція «Сучасні проблеми екологічної психології: проектування розвитку природного середовища в урбанізованому суспільстві» (травень 2014 р., м. Мукачеве) – спільно з Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Міністерством науки і освіти, молоді та спорту України, Мукачівським державним університетом)

Видавнича діяльність

Лабораторією видається фаховий збірник МОН України «Актуальні проблеми психології. Т.7: Екологічна психологія./ За ред. С. Максименка, Ю. Швалба
( з 2004 р. видано 37 випусків збірника).

Види психологічних послуг

Надається допомога керівникам і практичним психологам освітніх та неосвітніх організацій з проблем еколого-психологічного супроводу організацій та окремих підприємців.

Здійснюється активна участь у підготовці психологів та соціальних робітників у вищих навчальних закладах (викладання лекційних курсів та проведення психологічних тренінгів із різноманітних проблем екологічної психології) – в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.