ТИЩЕНКО

Таїсія Вадимівна

молодший науковий співробітник

Дані про народження: 1989 м. Запоріжжя
Вища освіта: 2013 Киівський національний університет імені Тараса Шевченка
    Факультет психології
Науковий ступень:    
     
 Наукове звання:  2014 молодший науковий співробітник
     
Наукові інтереси:   Екологічна психологія, системно-миследіяльнісна методологія
     
Вибрані публікації:  

1. Роль розуміння в консультативній взаємодії // Актуальні проблеми психології: Зб.наук.праць Ін-ту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України – К., – Т.7. – Вип.37. – С. 177-185.

   

 2. Психологічні детермінанти лояльного ставлення працівника до організації // Актуальні проблеми психології: Зб.наук.праць Ін-ту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України – К. – Т.1. – Вип.37.- C. 74-79.

   

 3. Роль керівної ланки у формуванні лояльності персоналу організації // Актуальні проблеми психології: Зб.наук.праць Ін-ту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України – К., – Т.1. – Вип.36.-С. 258-262.

 

     4. Взаємозв’язок мотивації досягнення успіху та лояльності залежно від оптимізму особистості  // Актуальні проблеми психології: Зб.наук.праць Ін-ту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України – К., – Т.1. – Вип.35.-C.87-92.