ВОВЧИК-БЛАКИТНА

Олена Олександрівна

провідний науковий співробітник, кандидат психологічних наук

Вовчик-Блакитна Олена Олександрівна (народ. у м.Каневі 28 травня 1960р.) – український психолог. Донька знаного українського психолога М.В. Вовчик-Блакитної, онука українського письменника та громадського діяча Василя (Еллана) Блакитного. Закінчила з відзнакою відділення психології філософського факультету Київського держуніверситету імені Т.Г.Шевченка (1982), працювала за розподілом на київському заводі «Кристал» психологом (1982-1984), після аспірантури Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (1987), захистила кандидатську дисертацію «Мотиви взаємодії старших дошкільників з молодшими дітьми» (1988) під науковим керівництвом відомої вченої В.К. Котирло. Науковий здобуток: Вперше експериментально проаналізовано мотиви взаємодії старших дошкільників з молодшими дітьми, дана психологічна характеристика мотиваційної системи міжвікової взаємодії, встановлений зв’язок між динамічними характеристиками і спрямованістю мотивів старших дошкільнят. Виявлено специфічні особливості мотивів, що конституюються фактором відносної нерівноцінності позицій старшого та молодшого на відміну від рівноправних контактів однолітків. Якщо молодшу дитину приваблює сама можливість спілкування зі старшою дитиною, полегшення ідентифікації з більш доступним (порівняно з дорослим) зразком, то провідне місце в складній системі мотивів старшого дошкільника посідає мотив «бути старшим». Саме він надає сенсу і визначає специфіку ділових, пізнавальних та особистісних мотивів взаємодії з молодшими. Моральний зміст міжвікової взаємодії обумовлений гуманістичною, чи егоїстичною спрямованістю мотиву «бути старшим». Розвивальний же зміст взаємодії визначає саме гуманістична спрямованість мотивів, що не виникає стихійно в результаті залучення дітей різного віку в ситуації спілкування, забезпечується такою організацією міжвікової взаємодії, що передбачає позитивне домінування старшого та блокує ставлення до молодшого з позиції сили та переваги. Запропонований комплекс психолого-педагогічних умов, що визначає оптимальну між вікову взаємодію, як ресурс зростання, специфічним чином розкриває зону найближчого розвитку дошкільнят, створює сприятливі умови для розвитку самосвідомості та моральних почуттів, основ саморегуляцїї, самостійності та відповідальності за спільну справу та іншу людину. З 1987 р. беззмінно працювала, молодшим, старшим та нині провідним науковим співробітником.

Коло наукових інтересів – допомога «важким» підліткам, психологічні особливості телефонного консультування дітей та підлітків, вивчення особливостей розвитку емоційної та мотиваційної сфери дитини, становлення внутрішньої картини світу дитини та подолання загроз розвитку в просторі інформаційного суспільства, складові психологічного здоров’я та екологічно орієнтованого способу життя сучасної дитини в родинному середовищі, екологічна субкультура дитинства.

Вона є автором кількох статей до багатотомного видання «Сучасна українська енциклопедія», активно впроваджує у практику напрацювання, поширює психологічні знання серед психолого- педагогічної та батьківської спільнот, співпрацює із ЗМІ («Дзеркало тижня», «Голос України», «День», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Обдарована дитина», «Практична психологія та соціальна робота», 1+1, Новий канал, ICTV, 5 канал, КДТРК, радіо «Ера»), є співавтором видань, орієнтовані на дитячий загал: Допоможемо нашим дітям -К.2001, Кишенькова книжечка для тебе -К.,2002; Що робити, коли..? -К.,2003, Розвивальні ігри та вправи для дітей 5 року життя -Тернопіль, 2010(у співавт.) Нині О.О.Вовчик-Блакитна працює над проблемою оптимізації способу життя сучасної дитини в сімейному середовищі через співрозвиток і співдетермінацію його членів, сприяння розвитку функціонального стану організму дитини, опірності негативним впливам, підтриманню емоційного комфорту, закладанню базису для саморуху, що в своїй єдності визначають середовище як розвивальне, екологічно орієнтоване.

Має понад 180 наукових публікацій у вітчизняних та закордонних виданнях.

Вибрані публікації:   1. Детские контакты и их мотивы. С. 34-38. //Психология дошкольника. Хрестоматия /Сост. Г.А.Урунтаева. - 2-е изд., стереотип. - М., 1998.  
    2. Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка. навч.посібник -К.,2005 (у співавт.)
    3. Емоційна сфера старшого дошкільника: індивідуальні варіанти розвитку /Індивідуалізація виховання дошкільника навч.посібник К.,2007-С.16-32
    4. Психологічні засади волонтерської роботи з дітьми раннього віку в ігровій кімнаті студентської соціальної служби. (Методичні поради) К.,2011 (у співавт.)
    5. Спосіб життя родини та розвиток дитини: екопсихологічний вимір //Актуальні проблеми психології: Зб.наук.праць Ін-ту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України – К., – Т.7. – Вип.33. – С.72-81