РУДОМІНО-ДУСЯТСЬКА

Олена Володимирівна

провідний науковий співробітник, кандидат психологічних наук

Дані про народження: 1952 М. Київ
Вища освіта: 1975 Ленінградський університет,
    факультет психології
Науковий ступень: 1988 кандидат психологічних наук
    19.00.07 - педагогічна і вікова психологія.
    Тема: Динамика и функции отношений референтности в процессе формирования студенческого коллектива
Наукове звання:   Доцент
Наукові інтереси:   Опубліковано понад 70 наук. праць.
    Загальна психологія, екологічна психологія, інвайронментальна психологія.
Вибрані публікації:   Рудоміно-Дусятська О.В. Екологічна психологія: навч. посібник. - К.: Інститут післядипломної освіти КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2001. - 71 с.
    Рудоміно-Дусятська О.В. Проблеми суб'єктної активності людини у довкіллі. Вісник КНУ. Соціологія. Психологія. Педагогіка. Вип. 22-23, К., 2005. С. 79-82.
    Рудоміно-Дусятська О.В. Стимул-реактивна парадигма як основа розробки психологічних концепцій захисту довкілля. Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія. Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка.Т.7. Вип.15 К., 2008.
    Рудоміно-Дусятська О.В. Суб'єктно-діяльнісний підхід у рішенні психологічних проблем захисту доскілля. Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія. Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка. Т.7 Вип.20. Част.2.. К., 2009.
    Рудоміно-Дусятська О.В. Адаптивна методологія в розробці психологічних концепцій захисту довкілля. Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія. Том 7, вип.24. Житомир, 2010, с.232-240.
    Рудоміно-Дусятська О.В. Екологічний зміст територіальної поведінки людини. Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія. Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка.Т.7. Вип.23. К.,2010.
    Рудоміно-Дусятська О.В. Територіальна ідентичність як предмет соціологічного та психологічного дослідження / Рудоміно-Дусятська О.В. // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Том VII. Екологічна психологія. – Вип. 26. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 486 – 494.
    Рудоміно-Дусятська О.В. Екологічно-орієнтований спосіб життя як предмет психологічного дослідження // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за ред. Максименка С.Д. – К., 2012. – Т.7, вип. 28 – С. 192 – 199.
    Рудоміно-Дусятська О.В. Психологічні підходи до розв’язання проблеми відчуження людини від довкілля // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Том VII. Екологічна психологія. – Вип. 29. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 390-398 ( 0, 5 д.а.).
     
    Рудоміно-Дусятська О.В. Cтановлення екологічно-орієнтованого способу життя в умовах сучасної української дійсності //Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Том VII. Екологічна психологія. – Вип. 30. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С.295-300 ( 0, 5 д.а.).
    Рудоміно-Дусятська О.В. Принцип детермінізму як методологічна основа розробки проблем екологічної психології // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць за ред. С.Д.Максименка, Н.О.Євдокимової – Т. 2, вип. 10 (91) Миколаїв, МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2013. – С.268- 272.
    Рудоміно-Дусятська О.В. Дослідження феномену територіальної ідентичності в соціальній та загальній психології// Сборник статей по материалам П Международной научно-практической конференции «Социально-психологические особенности личности в условиях трансформации общества». Макеевка, МЄГИ 28 января 2013 года. с. 182 – 186.