ДЯЧОК

Ольга Володимирівна

молодший науковий співробітник лабораторії екологічної психології,
кандидат психологічних наук

 

Резюме кваліфі­кацій

Коло наукових інтересів: вікова і педагогічна психологія, екологічна психологія, соціальна психологія, психологія особистості.

Основна проблематика досліджень: розвиток особистості у підлітковому віці, психологія дитинства, розвиток і формування екологічної свідомості у підлітковому та юнацькому віці, саморегуляція та організація життєдіяльності особистості, соціально-психологічна підтримка вимушено переміщених осіб та біженців, технології соціально-психологічного тренінгу.

Контингент, з яким реалізовувалося дослідження: підлітки віком 12-16 років, студентська молодь, працівники педагогічної і наукової сфери.

Наявний досвід роботи тренером соціально-психологічного тренінгу із підлітками у межах різних освітніх проектів.

Персональний профіль

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8948-8548

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Hz7VJ34AAAAJ

 

Досвід

Науковий співробітник

Company / Organisation:

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Тривалість участі:

2020 – зараз

Опис проекту:

Участь в розробці науково-дослідної теми «особистісні стратегії життєдіяльності в умовах невизначеності середовища» (2022-2024)

Обов’язки:

  • огляд та аналіз наукових публікацій з проблеми;
  • розробка теоретико-емпіричної моделі дослідження;
  • підготовка інструментарію емпіричного дослідження;
  • обробка даних та інтерпретація результатів статистичного аналізу;
  • підготовка наукових статей та розділів монографії за результатами досліджень.

 

 

Освіта:

Кандидат психологічних наук (2021)

Аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Аспірантка (2015-2021)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Магістр психології, психолог, викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник (психологія), консультант психолого-медико-педагогічної консультації (2009-2015)
 
                                                                                            
Науково-дослідна робота:

  • Розробка наукових тем в напрямках: вікової і педагогічної психології
  • Написання наукових статей, розділів до монографій, навчально-методичних матеріалів

Мови:

  • Англійська – вільно
  • Українська – рідна