ВЕРНІК

Олексій Леонідович

провідний науковий співробітник лабораторії екологічної психології,
старший науковий співробітник, кандидат психологічних наук

 

Резюме кваліфі­кацій

Дослідник у сфері психології з 28-річним досвідом. Здійснював дослідження з вікової і педагогічної психології, соціальної психології, екологічної і інвайронментальної психології, психології особистості, історії психології тощо.

Основна проблематика досліджень: розвиток і формування екологічної свідомості підлітків; життєдіяльність і спосіб життя особистості, їх екологізація у підлітковому і юнацькому віці; біографічний метод та його перспективи у сучасному психологічному дослідженні; підтримка психологічного здоров’я в підлітковому віці; благополуччя особистості, зокрема в умовах ситуаційної невизначеності; інформаційна безпека людини в сучасному світі; ресурси життєдіяльності особистості й способи поводження з ними; розвиток уявлень про середовище в українській психології особистості; соціальна і психологічна підтримка тимчасово переміщених осіб та біженців.

Контингент, з яким проводив дослідження: молодші школярі 6-9 років, підлітки 10-16 років, студентська молодь, дорослі, працівники педагогічної і науково-психологічної сфери.

Спеціаліст в обробці статистичних даних за допомогою комп’ютерних технологій з 25-річним досвідом роботи. За останні десять років брав участь в якості консультанта не менш ніж у 20 науково-дослідницьких й прикладних проектах соціально-психологічного, соціально-медичного, військово-психологічного спрямування.

Викладач дисциплін психології і соціальної роботи у закладах вищої освіти на профільних спеціальностях з 18-річним досвідом викладання.

Репетитор-коучер з 7-річним досвідом роботи. Позаінституціональна психолого-педагогічна підтримка школярів 4-11 класів.

Персональний профіль

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0572-2005

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=mR_eAxIAAAAJ&hl=uk

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Alex-Vernik

 

Досвід

Провідний науковий співробітник

Company / Organisation:

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Тривалість участі:

2021 – зараз

Опис проекту:

1. Участь в розробці науково-дослідної теми «особистісні стратегії життєдіяльності в умовах невизначеності середовища» (2022-2024)

2. Участь в розробці науково-дослідної теми «Соціокультурні детермінанти розвитку психології особистості в Україні (ХХ-ХХІ століття)» (2021-2023)

Обов’язки:

 • огляд та аналіз наукових публікацій з проблеми;
 • розробка теоретико-емпіричної моделі дослідження;
 • підготовка інструментарію емпіричного дослідження;
 • обробка даних та інтерпретація результатів статистичного аналізу;
 • розробка формувальних, коректуючих технологій;
 • підготовка наукових статей та розділів монографії за результатами досліджень.

 

Досвід

Викладач кафедри соціальної роботи

Компанія / Організація:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Тривалість участі:

2016 зараз

Опис проекту:

Підтримка дисциплін:

 • Влада і громадське управління, магістр, 2-й курс, лекції / семінари
 • Основи соціального проектування та програмування, магістр, 1-й курс, лекції / семінари
 • Основи реклами і ПР, магістр, 1-й курс, лекції / семінари
 • Соціальне забезпечення та соціальне страхування, магістр, 1-й курс, лекції / семінари
 • Методи і методологія в СР, бакалавр, 2-й курс, семінари
 • Соц фасилітація і медіація, бакалавр, соціальна робота, 4-й курс, лекції / семінари
 • Тренінг особистісного зростання, бакалавр, соціальна робота, 3-й курс
 • Групи взаємопідтримки, бакалавр, соціальна робота, 2-й курс
 • Аналіз данних в психології, бакалавр, військовий інститут, 2-й курс, семінари
 • Вступ до університетських студій, бакалавр, соціальна робота, 1-й курс, лекції
 • Основи реклами і PR в соціальній роботі, магістр, 1-й рік, соціальна робота, лекції / семінари
 • Методологія соціальної роботи, бакалавр, 3-й курс, семінари
 • Екологічна психологія, бакалавр, соціальна робота, 1-й курс, семінари
 • Система соціальної служби в Україні, 2-й курс, бакалавр, соціальна робота, лекції
 • Діяльність служб телефону довіри, 2-й курс, бакалавр, соціальна педагогіка, лекції

Обов’язки:

 • Читання лекцій;
 • Ведення семінарів і практичних занять
 • Ведення тренінгів.

 

Досвід

Старший науковий співробітник

Company / Organisation:

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Тривалість участі:

2011 - 2020

Опис проекту:

1. Участь в розробці науково-дослідної теми «Еколого-психологічні детермінанти суб’єктивного благополуччя особистості» (2019-2021)

2. Участь в розробці науково-дослідної теми «Особистісні детермінанти еколого-орієнтованої життєдіяльності» (2016-2018)

3. Участь в розробці науково-дослідної теми «Соціально-психологічні особливості становлення екологічно орієнтованого способу життя особистості» (2011-2015)

Обов’язки:

 • огляд та аналіз наукових публікацій з проблеми;
 • підготовка інструментарію емпіричного дослідження;
 • проведення емпіричного дослідження;
 • обробка даних та інтерпретація результатів статистичного аналізу;
 • підготовка наукових статей та розділів монографії за результатами досліджень.

 

Досвід

Старший науковий співробітник

Company / Organisation:

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Тривалість участі:

2004 - 2010

Обов’язки:

 • огляд та аналіз наукових публікацій з проблеми;
 • підготовка інструментарію емпіричного дослідження;
 • проведення емпіричного дослідження;
 • обробка даних та інтерпретація результатів статистичного аналізу;
 • підготовка наукових статей та розділів монографії за результатами досліджень.

 

Досвід

Доцент кафедри психології і педагогіки

Компанія / Організація:

Інститут екології, економіки і права (вул. Тургенівська, 11, Київ, Україна, https://ieep.org.ua/)

Тривалість участі:

2008 – 2014

Обов’язки:

 • Читання лекцій;
 • Ведення семінарів і практичних занять
 • Ведення тренінгів;
 • Науково-дослідна діяльність

  

Досвід

Доцент кафедри психології, педагогіки і культури

Компанія / Організація:

Київський славістичний університет (вул. А.Барбюса, 9, Київ, Українаhttp://ksu.edu.ua/)

Тривалість участі:

2005 – 2011

Обов’язки:

 • Читання лекцій;
 • Ведення семінарів і практичних занять
 • Ведення тренінгів;
 • Науково-дослідна діяльність

 

Досвід

Науковий співробітник

Company / Organisation:

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Тривалість участі:

1996 - 2004

Обов’язки:

 • огляд та аналіз наукових публікацій з проблеми;
 • підготовка інструментарію емпіричного дослідження;
 • проведення емпіричного дослідження;
 • обробка даних та інтерпретація результатів статистичного аналізу;
 • підготовка наукових статей та розділів монографії за результатами досліджень.

 

 

Освіта:

Докторантура Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Докторант (2014-2017)

Кандидат психологічних наук (2004)

Аспірантура Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Аспірант (1997-2000)

Київський університет імені Тараса Шевченка

Спеціаліст, спеціальність Математика, кваліфікація математик-викладач (1989-1994)
 
                                                                                            
Науково-дослідна робота:

 • Розробка наукових тем в напрямках: вікової і педагогічної психології,  екологічної психології, соціальної психології, Історії психології
 • Написання наукових статей, розділів до монографій, навчально-методичних матеріалів
 • Персональний науковий профіль в Google Scholar, Research Gate, OrcID

Мови:

 • Англійськарівень В1
 • Українськарідна
 • Польськарівень А1