КИЛИМНИК

Олена Сергіївна

науковий співробітник

Дані про народження: 1951 м. Київ
Вища освіта: 1973 Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, фізико-математичний факультет, спеціальність математика і програмування
Наукові інтереси:   Дослідження екологічної свідомості підлітків; , дослідження сприйняття і переживання екологічних негараздів як регуляторів поведінки і діяльності особистості в повсякденному житті
Вибрані публікації:   1.      Килимник О.С. Світоглядні настанови підлітків щодо сучасної екологічної ситуації В кн: Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. Матеріали міжнародної наук. конф. присвяч. 35-річчю наукової та пед. діяльності акад. С.Д. Максименка (17-18грудня 2001р. м. Київ) Т.3. К.: Міленіум, 2002.
    2.        Килимник О.С. Ставлення підлітків до проблем природокористування як аспект їх екологічної свідомості / О.С. Килимник // Актуальні проблеми психології: Екологічна психологія. Зб. наук. праць / за ред. С.Д. Максименка. – Т.7, вип. 1. – К.:Міленіум, 2003. – С.146-152.
    3.        Килимник О.С. Про підходи до психологічного дослідження ризиків сучасного світу / О.С. Килимник // Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія. Зб. наук. праць / за ред. С.Д. Максименка. – Т.7, вип.3. – К.:Міленіум, 2004. – С.95-101.
    4.        Килимник О.С. Небезпеки і ризики – невід’ємні складові сучасного способу життя / О.С. Килимник // Еколого-психологічні чинники сучасного способу життя. Колективна монографія / за наук. ред. Ю.М. Швалба. – К.: «Педагогічна думка», 2007. – С.145-156.
    5.        Килимник О.С. Про метод і деякі результати дослідження якості життя студентів університету / О.С. Килимник // Актуальні проблеми психології: Екологічна психологія. Зб. наук. праць / за ред. С.Д. Максименка. – Т.7, вип.21. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – С. 87-91.
    6.        Килимник О.С. Бажання та побоювання студентів університету як суб’єктивні складові якості їх буття / О.С. Килимник // Актуальні проблеми психології. Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. / за ред. С.Д. Максименка. – Житомир: «Вид-во ЖДУ ім. І. Франка», 2010. –Т.7, вип. 24. – С.114-121.
    7.        Килимник О.С. Гіпотеза щодо складових екологічно орієнтованого способу життя / О.С. Килимник // Актуальні проблеми психології. Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. / за ред. С.Д. Максименка. – Житомир: «Вид-во ЖДУ ім. І. Франка», 2011. –Т.7, вип. 27. – С. 535-540.
    8.   Килимник О.С. Загрози та небезпеки у становленні еколого-орієнтованого способу життя / О.С. Килимник // Актуальні проблеми психології. Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за ред. Максименка С.Д. – К., 2012. – Т.7, вип. 28. – С. 124 – 132.
    9.        Килимник О. С. Методологія дослідження екологічних негараздів як чинників становлення екологічно орієнтованого способу життя / О.С. Килимник // Актуальні проблеми психології. Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка. / За ред. Максименка С.Д. – Житомир: «Вид-во ЖДУ ім. І. Франка», 2013. – Т. 7, вип. 33. – C. 243 – 251.
    10.    Килимник О. С. Психологічний зміст ризиків, загроз та небезпек в контексті сучасної екологічної ситуації / О.С. Килимник //Актуальні проблеми психології. Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка. / За ред. Максименка С.Д. – Житомир: «Вид-во ЖДУ ім. І. Франка», 2013, Т. 7, вип. 34.