14.02.2014. Збірка № 34

Завершується прийом матеріалів до друку чергової збірки

"Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 7. Випуск 34". Матеріали можна подавати до 28 лютого 2014 року.