01.03.2017. Готується до видання випуск 43 Збірника наукових праць, том 7

Готується до видання випуск 43 Збірника наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Том 7. Екологічна психологія. Прийом статей – до 20.03.2017.