24.04.2017. Незабаром вийде з друку 43 випуск

Незабаром вийде з друку 43 випуск Актуальних проблем психології. Збірника наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка. Том 7. Екологічна психологія.

Його бібліографічні дані

 

Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: “Вид-во ЖДУ ім. І.  Франка”, 2017. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Випуск 43. – 174 с.

і зміст

Березянська В.В.

Стратегії особистісної адаптації онкологічних
хворих. Транзакційний підхід ................................ 10-20 

Вернік О.Л.

Репетиторство як спосіб екологізації
сімейного і освітнього середовищ
життєдіяльності підлітка ....................................... 21-30 

Вовчик-Блакитна О.О., Гурлєва Т.С.

Дитина і життєве середовище: екологізація
простору.................................................................. 31-40 

Кирпенко Т.М.

Функція волі в системі психологічної регуляції
способу життя......................................................... 41-48 

Кліманська М.Б.

Психологічні особливості сприймання житлових
будівель.................................................................. 49-60 

Клименко І. В.

Ситуація невизначесності та роль
толерантності як складової
соціально-психологічної адаптації
курсантів-правоохоронців..................................... 61-70 

Котик І.О.

Ціннісно-смислова регуляція соціальних меж і
автентичності в системі особистої 
надійності людини.................................................. 71-83 

Литвинчук Л.М.

Сучасні погляди на проблему психологічної
залежності наркоманів........................................... 84-94 

Люта Л.П.

Динаміка туристичних запитів у сучасному
суспільстві............................................................ 95-102 

Овчиннікова А.С.

Психологічна компетентність фахівців
соціономічних професій..................................... 103-115 

Паниотова Д.Д.

Взаимосвязь идеологии либерализма и
консерватизма с важностью заботы об
окружающей среде – эмпирическая верификация
на примере Украины, Польши и Швейцарии... 116-126 

Рудоміно-Дусятська О.В.

Організаційно-методичні засади
дослідження ідентичності особистості
як чинника екологічно-орієнтованої
життєдіяльності.................................................. 127-135 

Савченко Г.В.

Соціономічні особливості професійно-
психологічної готовності до суддівської
діяльності............................................................ 136-147 

Ткач Т.В.

Психосоціальний характер змін в
життєвому просторі (пол.)................................. 148-157 

Швалб Ю.М.

Складні життєві обставини як об’єкт
психологічних практик....................................... 158-169

Наші автори ...................................................................... 170-171

 

Наші автори (англ.) .......................................................... 172-173