24-04-2020. Круглий стіл

Звіт про круглий стіл 
«Психологічні чинники життя у загрозливому середовищі: 
специфіка, типологія»
 
 
22.04.2020 р. відбувся он-лайн круглий стіл «Психологічні чинники життя у загрозливому середовищі: специфіка, типологія», організований і проведений лабораторією екологічної психології в рамках заходів, присвячених 75-й річниці від заснування Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 
Тема викликала надзвичайно живий інтерес – 39 учасників з багатьох регіонів України (Київ, Вінниця, Львів, Полтава, Маріуполь, Харків й ін.). Обговорення, яке зайняло дві години, замість однієї запланованої, було спрямоване на три аспекти ситуації: 
-   пандемія як проблема екологічної психології, й зміни, що виникають у зв’язку з цим, на рівні глобальної взаємодії людини з довкіллям, що стає все більш загрозливою і агресивною щодо життєдіяльності людини. Було проведено аналогію з Чорнобильською катастрофою на підґрунті неможливості безпосереднього сприйняття основного фактору й неможливості управління відповідними природними процесами. У цьому зв’язку особливий інтерес викликала тема зміни ставлення людини до смислів власного життя і смерті;
-   зміна способу і образу життя в умовах самоізоляції. В психологічному плані вона виявилася найбільш різноплановою й багатомірною. Найбільше обговорювалися два питання – а) структурування життєвих процесів і переживань в умовах ізоляційної самотності і б) структурування життєвого простору й перебудова взаємин в умовах сімейної ізоляції. Ці два аспекти ізоляції стають провідними чинниками звертання за консультативною чи психотерапевтичною допомогою; 
-   ставлення людей до адміністративних карантинних мір, спрямованих на істотне обмеження індивідуальної свободи в організації простору власної життєдіяльності. Основні питання, що обговорювалися в рамках даної теми, зводилися до обґрунтованості обмежень й небезпеки виникнення й закріплення адміністративного свавілля щодо громадян і їх свобод.
Лабораторія планує продовжити обговорення цих тем на черговій конференції, яка відбудеться 15 травня 2020 року. 
Запрошуємо усіх зацікавлених до участі. Будемо радими новим крокам у нашому професійному спілкування.
Уся інформація щодо конференції доступна за посиланням http://ecopsy.com.ua/data/conf_2020/inf_list_2020_3.pdf