13 травня 2022. Конференція з екологічної психології

13.05.2022. Лабораторія екологічної психології провела XVIII МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ: Життєдіяльність особистості в умовах середовищної невизначеності»

Основні посилання:

 

 

 

Урочисте відкриття наукового заходу відбулося за участі Максименка С. Д., директора Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, дійсного члена (академік) НАПН України, доктора психологічних наук, професора, Чепелєвої Н.В., заступника директора Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, члена-кореспондента НАПН України, доктора психологічних наук, професора, Швалба Ю.М., завідувача лабораторії екологічної психології інституту психології імені Г.С. Костюка, професора кафедри соціальної роботи факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора психологічних наук, професора, Беридзе К., доктора психологічних наук, професора, координатора Психологічної клініки, Батумського державного університету імені Шота Руставелі, Батумі, Грузія, Гарнець О. М., керівника Швейцарсько-Українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, кандидата психологічних наук, Данчевої О. В., голови громадської організації «Товариство незалежних експертів», кандидата психологічних наук.

У науковому заході взяли участь близько 60 учасників − почесні гості, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти (ЗВО), практикуючі психологи і фахівці соціальної роботи з усіх регіонів України, науковці, аспіранти, студенти, які представляють ЗВО, наукові установи, громадські організації з трьох країн світу (Грузія, Ізраїль, Україна).

В доповідях обговорювалися питання соціальних і психологічних особливостей проживання гуманітарних криз і катастроф, організації життєвого середовища (професійного, побутового, навчального, рекреаційного) в умовах війни, відновлення способу життя після її закінчення. Були підняті актуальні питання впливу ситуації середовищної невизначеності на сприймання, осмислення та переживання людиною власного життя, етичні питання щодо інформаційної діяльності психологів у соціальних мережах під час війни. В контексті вивчення психологічних стратегій особистості як суб’єкта власного життя розглядалося питання когерентності особистості, та її впливу на особистісне благополуччя, були презентовані результати емпіричних досліджень відповідної тематики. У підсумку було відзначено високу актуальність, теоретичну та практичну значущість представлених доповідей.