Еколого-психологічне забезпечення якості життя :

науково- методичні рекомендації / за заг. ред. Ю. М. Швалба. – Кіровоград : «Імекс-ЛТД», 2013 – 98 с.

Повний текст (pdf)