Еколого-психологічні детермінанти суб’єктивного благополуччя особистості

Швалб, Ю.М. (orcid.org/0000-0001-9110-3651), Кирпенко, Т.М. (orcid.org/0000-0001-9180-0967), Вернік, О.Л. (orcid.org/0000-0003-0572-2005), Рудоміно-Дусятська, Олена Володимірівна (orcid.org/0000-0002-0111-8348), Вовчик-Блакитна, Олена Олександрівна (orcid.org/0000-0003-2657-980X) and Павленко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-1263-4989) (2021)

Повний текст (pdf)

Особистісні детермінанти еколого-орієнтованої життєдіяльності 

Швалб, Ю.М. (orcid.org/0000-0001-9110-3651), Вернік, О.Л., Кирпенко, Т.М., Рудоміно-Дусятська, Олена Володимірівна, Вовчик-Блакитна, Олена Олександрівна and Матвієнко, О.В. (2018). Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Повний текст (pdf)

Соціально-психологічні засади становлення екологічно орієнтованого способу життя особистості

Швалб, Ю.М., Вернік, О.Л., Рудоміно-Дусятська, О.В., Вовчик-Блакитна, О.О., Льовочкіна, А.М., Матвієнко, О.В., Гарнець, О.М., Килимник, О.С. (2015)
Педагогічна думка, м.Київ, Україна

Повний текст (pdf) (дзеркало)

Еколого-психологічні чинники якості життя в умовах розвитку сучасного суспільства :

Колективна монографія / за наук. ред. Ю. М. Швалба. – Кіровоград : «Імекс-ЛТД», 2013. – 208 с.

Повний текст (pdf)

Актуальні проблеми психології

Эколого-психологические факторы современного образа жизни:

Коллект. монография / Под ред. Ю. М. Швалба. – Житомир: "Изд-во ЖДУ им. И. Франко", 2009. – 462 с.

Детальніше...