Біографічний рейтинг - 2017

на головну

Наші експерти:

Александрова Галина Андріївнадоктор філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ).
Березівська Лариса Дмитрівна член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського НАПН України (Київ).
Бірюкова Ірина Олександрівна в. о. Генерального директора Одеської національної наукової бібліотеки, заступник генерального директора з інформаційних технологій, Член Української бібліотечної асоціації (м. Одеса).
Бочковська Валентина Григорівна директор Музею книги і друкарства України (Київ).
Буряк Лариса Іванівна доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ. Голова редакційно-видавничої ради НБУВ (Київ).
Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна доктор наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка. Член Президії Української бібліотечної асоціації (Київ).
Гирич Ігор Борисович доктор історичних наук, завідувач відділу Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАНУ. Член-кореспондент УВАН (США), дійсний член НТШ (Київ).
Грабовський Володимир Семенович музикознавець, культуролог, краєзнавець, голова Дрогобицької організації Національної спілки Композиторів України, голова Конгресу української інтелігенції Дрогобиччини, член Президії Всеукраїнського громадського об‘єднання «Бойківське етнологічне товариство» (м. Дрогобич).
Добко Тетяна Василівна доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач відділу науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Член НСП України (Київ).
Загуменна Віра Вікторівна кандидат педагогічних наук, професор, професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Заслужений працівник культури України. Голова секції з бібліотечно-інформаційної освіти Української бібліотечної асоціації (Київ).
Іваницька Світлана Григорівна кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (м. Запоріжжя).
Ільницький Василь Іванович доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, член Національної спілки краєзнавців України (м. Дрогобич).
Кіраль Сидір Степанович доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу національної бібліографії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, заслужений діяч науки і техніки України, член ради Міжнародної асоціації україністів (Київ).
Клочек Григорій Дмитрович доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української та зарубіжної літератури Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Заслужений діяч науки та техніки України. Член НСП України (м. Кропивницький).
Кралюк Петро Михайлович філософ, письменник, публіцист. Доктор філософських наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор, проректор з навчально-наукової роботи Національного університету «Острозька академія» (м. Острог).
Ляшко Світлана Миколаївна кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ. Член Українського біографічного товариства (Київ) та Запорізького наукового товариства імені Я. П. Новицького (м. Запоріжжя).
Матяш Ірина Борисівна науковець у галузі архівознавства, біографістики, джерелознавства. Доктор історичних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України. Член Національної спілки журналістів України. Голова правління громадської організації «Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин» (Київ).
Павленко Сергій Олегович журналіст, публіцист, історик-мазепознавець, краєзнавець, шеф-редактор наукового журналу «Сіверянський літопис». Заслужений журналіст України (м. Чернігів).
Павлишин Олег Йосифович кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського національного університету імені Іван Франка, доцент Українського Вільного Університету у Мюнхені, старший науковий співробітник Інституту історичних досліджень ЛНУ імені І. Франка (м. Львів).
Палієнко Марина Геннадіївна доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Член Наукової колегії Центрального державного архіву зарубіжної україніки, Товариства «Українська бібліотека імені Симона Петлюри у Парижі» (Київ).
Посохов Сергій Іванович доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразін, директор Східно-регіонального відділу Центру пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, член правління Всеукраїнської спілки краєзнавців (м. Харків).
Саган Олександр Назарович доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України. Віце-президент Української Асоціації релігієзнавців, член Центрального правління Українського Біблійного Товариства (Київ).
Тимошик Микола Степановичдоктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України. Член Національної спілки журналістів України. Член Національної спілки письменників України. Голова Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) (Київ).
Томазов Валерій В’ячеславович кандидат історичний наук, завідувач сектору генеалогічних та геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України, старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Заслужений працівник культури України. Дійсний член Українського геральдичного товариства, член-кореспондент Міжнародної академії генеалогії (Франція), член правління Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України (Київ).
Чухліб Тарас Васильович доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, директор Науково-дослідного інституту козацтва імені Степана Бандери. Головний редактор наукового щорічника «Український історичний збірник» (Київ).