Біографічний рейтинг - 2017
З нагоди 100-літнього ювілею
Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
та 25-ліття Інституту біографічних досліджень започатковується «Біографічний рейтинг» з метою виявлення та популяризації доробку в галузі біографістики та біографіки вчених, краєзнавців і бібліологів України

Життєписи

Колективні біографії

Джерела біографії

Біобібліографічні покажчики

Повний список

Топ 10

Лауреати

Бібліографічний опис
(Життєписи: видання, присвячені окремій персоналії)
Місто видання

Авдеенко С. И. Три подвига Василия Петрова / Сергей Авдеенко [Повесть]. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2017. – 204 с.

Анотація

Мелитополь 1001 1001 1001 1001

Академік О. В. Фомін — фундатор ботанічної науки в Україні : [монографія] / Капустян В. В. [та ін.] , Ботан. сад ім. О. В. Фоміна, Музей історії Ботан. саду ім. О. В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Талком, 2017. – 381 с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 132–137.

Анотація

Київ 1002 1002 1002 1002

Андрушків Б. М. Ярослав Омелян — погляд на життя крізь призму страждань і надії / Б. М. Андрушків, Б. І. Мельничук. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2017. – 242 с.

Анотація

Тернопіль 1003 1003 1003 1003

Бездрабко В. В. Андрій Введенський: історія й історії життя: [монографія] / В. В. Бездрабко. – Київ : Четверта хвиля, 2017. – 335 с. : портр.

Анотація

Київ 1004 1004 1004 1004

Богуслаев В. А. Борис Григорьевич Луцкий (Луцкой) — гений моторостроения / В. А. Богуслаев, А. В. Фирсов. – Запорожье : Издательство АО «МОТОР СИЧ», 2017. – 108 с. : ил.

Анотація

Посилання

Запоріжжя 1005 1005 1005 1005

Будлянський Микола Георгійович. Іван Іванович з Іванівки / Микола Будлянський. – Чернігів : [б. в.], 2017. – 143 с. : фот.

Анотація

Чернігів 1006 1006 1006 1006

Валерій Миколайович Запорожан: творчий шлях : до 70-річчя з дня народження / [упоряд., авт. передм. і комент. Г. І. Хандрікова]. – Одеса : ОНМедУ, 2017. – 239, [16] с. : фото. кольор. – Бібліогр.: с. 235–236.

Анотація

Одеса 1007 1007 1007 1007

Варяник О. В. Павел Николаевич Сыромятников — директор первого в Российской империи завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье) : [биогр. исслед.] / О. В. Варяник , [под ред. проф. В. А. Богуслаева]. – Запорожье : Мотор Сич, 2017. – 123 с. : фот. – Бібліогр.: с. 120–121.

Анотація

Посилання

Запоріжжя 1008 1008 1008 1008

Гаркуша Н. Легендарные имена. Борис Николаевич Мозолевский / Наталья Гаркуша. – Николаев, 2017. – 47 с. : ил., фот. – (Південна бібліотека).

Анотація

Миколаїв 1009 1009 1009 1009

Головко О. Б. Князь Мстислав Мстиславич "Удатний" і його доба : [монографія] / Олександр Борисович Головко. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 271 с. : іл. – Бібліогр.: с. 187–241.

Анотація

Кам'янець-Подільський 1010 1010 1010 1010

Гончарук Г. І. Ректор від Бога : [історія Одес. нац. політехн. ун-ту] / Григорій Гончарук , Лілія Іваніченко. – Одеса : Астропринт, 2017. – 175 с. : фото. – Бібліогр.: с. 165–175.

Анотація

Одеса 1011 1011 1011 1011

Горбуров Е. Г. Юрий Зиновьев — кавалер ордена Британской империи : [науч.-попул. изд.] / Евгений Григорьевич Горбуров. – Николаев : Издатель Шамрай П. Н., 2017. – 160 с. : ил.

Анотація

Миколаїв 1012 1012 1012 1012

Горобець В. М. Гетьман Руїни. Іван Брюховецький та Москва / В. М. Горобець. – Київ : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2017. – 248 с. – (Міжнародна історія України).

Анотація

Посилання

Київ 1013 1013 1013 1013

Горобець С. М. Олександр Павлович Карпинський, 1835–1883 / Сергій Михайлович Горобець. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – 61 с. : іл. – (Відомі петрушинці).

Анотація

Чернігів 1014 1014 1014 1014

Гуль О. Адвокатська та громадсько-політична діяльність Володимира Загайкевича (1876–1949) : монографія / О. Гуль , Нац. асоціація адвокатів України. Центр досліджень адвокатури і права. – Київ : КВІЦ, 2017. – 191 с. : портр. – (Адвокатська біографістика).

Анотація

Посилання

Київ 1015 1015 1015 1015

Дмитро Зербіно — життя, присвячене науці (до 90-річчя від дня народження) / уклад.: О. П. Малюк, Н. М. Бродс , уклад. бібліогр.: М. С. Надрага, С. В. Васільєва, О. М. Кріль , наук. ред. А. В. Магльований , Львів. нац. мед. ун-т імені Данила Галицького. – Львів, 2017. – 184 с. – (Біобібліографія вчених України).

Анотація

Посилання

Львів 1016 1016 1016 1016

Зінченко А. Л. Життя і служіння Митрополита Василя Липківського : [монографія] / Арсен Леонідович Зінченко , НДІ українознавства М-ва освіти і науки України, Всеукр. т-во ім. Митрополита Василя Липківського. – Київ : Дуліби, 2017. – 335 с. : іл. – Бібліогр.: с. 328–335.

Анотація

Посилання

Київ 1017 1017 1017 1017

Котельницький Н. А. Іван Петрункевич — видатний син Борзнянщини / Назар Котельницький. – [Б. м. : б. в.], [2017]. – 14 с. : фото.

Анотація

Плиски 1018 1018 1018 1018

Лиман І. Британський консул і промисловець Джон Грієвз / Ігор Лиман , Вікторія Константінова , Євген Данченко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2017. – 200 с.

Анотація

Бердянськ 1019 1019 1019 1019

Любисток С. Я дякую Тобі : літ. портрет : (до 70-річчя від дня народж. С. Рачинця) / С. Любисток. – Рівне : Дятлик М., 2017. – 64 с. : іл.

Анотація

Рівне 1020 1020 1020 1020

Майданник В. Г. Чернов Василий Егорович. Биография и судьба : [крат. очерк] / Виталий Григорьевич Майданник. – Киев : Логос, 2017. – 135 с.

Анотація

Київ 1021 1021 1021 1021

Михайло Рудинський і Полтавський музей : зб. наук. пр. / УК ПОДА, ЦОДПА, ПХМ (галерея мистецтв) ім. М. Ярошенка, ПКМ ім. В. Кри­чевського, [відп. ред. Супруненко О. Б., ред. кол. : Бабенко Л. Л., Ко­вальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін.]. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – 192 с. + IV вкл.

Анотація

Посилання

Полтава 1023 1023 1023 1023

Павло Каетанович Дзякович (фундатор літературної традиції на Мелітопольщині) / колективна праця. – Мелітополь : Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2017. – 183 с.

Анотація

Мелітополь 1024 1024 1024 1024

Патоморфолог, історик медицини Сергій Микитович Старченко. До 100-річчя від дня народження : біограф. нарис / уклад. : Л. Є. Корнілова, П. І. Червяк , Нац. наук. мед. б-ка України. – Київ, 2017. – 88 с.

Анотація

Посилання

Київ 1025 1025 1025 1025

Проців М. Осип Маковей: знане та незнане / Микола Проців. – Львів : Сполом, 2017. – 116 с. – (З шухляди Миколи Проціва, вип. 5).

Анотація

Львів 1026 1026 1026 1026

Рожко В. Є. Високопреосвященний Никанор Абрамович, архієпископ Київський і Чигиринський, митрополит УАПЦ на еміграції : [монографія] / Володимир Євтухович Рожко. – Луцьк : Волинська обл. друкарня, 2017. – 316 с. : фот. – Бібліогр.: с. 262–277.

Анотація

Посилання

Луцьк 1027 1027 1027 1027

Рудик С. Професор Іван Садовський = Professor Ivan Sadovskiy / Станіслав Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп : Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2017. – 150 с.

Анотація

Київ 1028 1028 1028 1028

Сагач Г. М. Світ мудрості вченого-педагога-філолога Євдокії Голобородько. Штрихи до портрета / Галина Михайлівна Сагач. – Херсон : Штрих+, 2017. – 85, [1] с. : фот. – Бібліогр.: с. 51–75.

Анотація

Посилання

Херсон 1029 1029 1029 1029

Ситник К. М. Володимир Вернадський: Людина. Громадянин. Учений : [монографія] / Костянтин Ситник, Тетяна Бевз , НАН України [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2017. – 362, [3] с. – Бібліогр. в кінці глав.

Анотація

Київ 1030 1030 1030 1030

Строков А. П. Иван Коринько. Грани жизни / А. П. Строков. – Харьков : Право, 2017. – 225 с.: ил.

Анотація

Харків 1031 1031 1031 1031

Тимофеев В. М. Мелодия души : док. очерк : к 100-летию со дня рождения Почет. гражданина Мелитополя Г. Ю. Шульгина / Валерий Тимофеев. – Мелитополь : Изд. дом Мелитоп. гор. тип., 2017. – 294, [16] с. : ил., фот.

Анотація

Посилання

Мелітополь 1032 1032 1032 1032

Тимошик М. Запізніле вороття : документально-публіцистична оповідь [про Івана Огієнка] / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2017. – 392 с. : іл. – (Ім. покажч., резюме англ., нім. мовами).

Анотація

Київ 1033 1033 1033 1033

Тимошик М. Його бій за державність : документально-публіцистична оповідь [про Івана Огієнка] / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2017. – 376 с. : іл. – (Ім. покажч., резюме англ., нім. мовами).

Анотація

Київ 1034 1034 1034 1034

Топська Н. Батько українського театру / Н. Топська. – Київ : Книжкова База “Альфа”, 2017. – 64 с.

Анотація

Київ 1035 1035 1035 1035

Топська Н. Зачарована квітами / Н. Топська. – Київ : Книжкова База “Альфа”, 2017. – 64 с. : іл., фот.

Анотація

Київ 1036 1036 1036 1036

Топчій В. О. Доктор Брезме. Життя, присвячене людям / Віталій Олексійович Топчій. – Чернігів : Брагинець О. В., 2017. – 241 с. : фот. кольор. – (Видатні люди Чернігівщини).

Анотація

Чернігів 1037 1037 1037 1037

Тороповський М. Усі регістри серця і душі : портрет соліста Львівської Національної Опери Юрія Трицецького : [портр. нарис] / Микола Тороповський. – Львів : ЗУКЦ, 2017. – 54 с. : фот.

Анотація

Львів 1038 1038 1038 1038

Україна Ольги Діденко : монографія / [О. Скуратівська та ін. , упоряд. Б. Чорномаз]. – Київ : Талком, 2017. – 133 с. : фот. – Бібліогр.: с. 126.

Анотація

Київ 1039 1039 1039 1039

Фирсов А. В. Борис Никитич Воробьёв — создатель первого авиационного мотора АО "Мотор сич" [Текст] : [биогр. исслед.] / А. В. Фирсов. – Запорожье : Мотор Сич, 2017. – 116, [1] с. : фото. – Бібліогр.: с. 116. – 150 экз.

Анотація

Посилання

Запоріжжя 1040 1040 1040 1040

Хланта І. В. Мелодії душі Василя Гангура : нарис життя і творчості / Іван Васильович Хланта , Обл. орг.-метод. центр культури, Закарпат. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Ужгород : Патент, 2017. – 111, [40] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 110.

Анотація

Посилання

Ужгород 1041 1041 1041 1041

Якименко С. І. Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність В. В. Рюміна в кінці XIX – на початку XX століття : монографія / С. І. Якименко, В. В. Паскаленко. – Київ : Слово, 2017. – 223 с. – (Педагогічна серія "Історичними стежинами"). – Бібліогр.: с. 198–223.

Анотація

Київ 1042 1042 1042 1042

Ярмолюк Л. П. Ціна віри та свободи : документально-історичний, біографічний нарис: присвячується 115-й річниці від дня народження в’язня ГУЛАГу, сповідника ХХ ст., протоієрея Григорія Івановича Невірковця (1902–1981) / Л. П. Ярмолюк. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 128 с.

Анотація

Рівне 1043 1043 1043 1043