18.05.2015. Сайт видання

Шановні колеги!

Відкрився централізований сайт видання "Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України".

Випуски усіх томів видання будуть публікуватися насамперед на ньому.

Адреса сайту: http://appsychology.org.ua